Students walking in the Koopmans building

Onderzoeksprogramma Theologie voor gezin, school en kerk

In dit praktisch-theologische onderzoeksprogramma staan de vragen en ervaringen rond zin, levensbeschouwing en godsdienstigheid centraal die een rol spelen in het katholieke familieleven en de katholieke onderwijswereld. Uitgangspunt is allereerst de vervaging van de vroegere vanzelfsprekende samenhang en afstemming tussen de drie religieus-educatieve partners (gezin, school en parochie), net als de voorgegeven wegen om aan godsdienstigheid gestalte te geven.

Vandaag de dag staan ouders maar ook scholen voor de uitdaging om zonder die inbedding antwoord te geven op de vraag of ze op godsdienstig vlak iets mee willen geven aan de volgende generatie en zo ja: wat dan en hoe dan. Uitgangspunt is vervolgens dat ouders en scholen hun opvoedende en vormende taak verrichten tegen de achtergrond van een geseculariseerde samenleving die op maakbaarheid en doelmatigheid gericht is en bovendien religieus pluriform. Vanwege de groeiende complexiteit van die opgave wordt de vraag opnieuw relevant hoe nieuwe verbindingen met het kerkelijk leven bij kunnen dragen aan de goede invulling van de godsdienstig-vormende taak van ouders en van scholen. Dit onderzoek exploreert de betekenis van een geïnspireerde en inspirerende kerk voor de jonge generatie opvoeders met hun taken en vragen, en omgekeerd: de inspirerende betekenis van deze generatie met haar vragen voor zo’n kerk.

Theologie voor gezin, school en kerk

Toke Elshof

School en kerk verbinden onderzoekt of en hoe de katholieke traditie en het kerkelijke leven van betekenis kunnen zijn voor de zoektocht binnen het katholiek onderwijs naar goed geïnspireerd onderwijs. Het omvat een nationaal deelprogramma dat inspirerende school-kerk contacten onderzoekt en beschrijft en een internationaal deelprogramma dat onderzoekt of en hoe de Vaticaanse visie en de ontwikkelingen daarbinnen bijdragen aan toekomstbestendige visies en praktijken.

In Kindje wiegen vormt het kerkelijke ritueel van het kindje wiegen, dat het kerkelijke leven en het familieleven bij elkaar brengt, het aanknopingspunt voor een onderzoek naar de ruimte tussen beide werelden en naar de mogelijkheden om wederzijdse verwachtingen die een rol spelen, vruchtbaar te maken.

Relevante en lopende projecten

School en kerk verbinden
Kindje wiegen