Cred-Art

De onderzoekers

Faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit, Sectie Dogmatiek en Oecumenica
dr. H.A. Bakker h.a.bakker@wanadoo.nl
prof. dr. H. van den Belt h.vdbelt@filternet.nl
prof. dr. E.A. de Boer eadeboer@tukampen.nl
prof. dr. E.A.J.G. van der Borght EAJG.van_der_Borght@th.vu.nl
prof. dr. G. van den Brink gvdbrink@solcon.nl
prof. dr. M.E. Brinkman ME.Brinkman@th.vu.nl
prof. dr. F. Enns f.enns@vu.nl
dr. J. Kommers j-a.kommers@hotmail.com
prof. dr. C. van der Kooi c.van_der_kooi@th.vu.nl
prof. dr. C. van der Laan c.van_der_laan@th.vu.nl
drs. T. van der Leer teun.vanderleer@baptisten.nl
dr. L.P. Miedema miedediac@gmail.com
dr. E.V. Tolstoja k.tolstaja@gmail.com
prof. dr. B. van den Toren benno.vandentoren@wycliffe.ox.ac.uk
dr. W. van Vlastuin info@wvanvlastuin.nl
dr. habil. P.M. Wisse maarten.wisse@vu.nl
Tilburg School of Theology
Protestantse Theologische Universiteit (onderzoeksgroep 'Beliefs')
prof. dr. Leo J. Koffeman (hoogleraar Kerkrecht en Oecumene)
prof. dr. Volker Küster (hoogleraar Crossculturele Theologie)
prof. dr. Frits de Lange (hoogleraar Ethiek)
prof. dr. Mechteld M. Jansen (hoogleraar Missiologie - programmaleider)
dr. Theo A. Boer (ud Ethiek)
prof. dr. Renée. D.N. van Riessen (ud Filosofie)
dr. E. Petruschka Schaafsma (ud Ethiek)
dr. Gé M. Speelman (ud Godsdienstwetenschappen / Islam)
dr. Pieter H. Vos (ud Ethiek)
dr. Lieke A. Werkman (ud Crossculturele Theologie)
dr. Onno K. Zijlstra (ud Filosofie)
drs. Pieter Dronkers (aio Ethiek)
Protestantse Theologische Universiteit (Systematische Theologie - 'Leerstellig')
prof. dr. N.W. den Bok (Nico - hoogleraar Dogmatiek Kampen)
prof. dr. L.J. van den Brom (Luco - hoogleraar Christelijke Geloofsleer Utrecht)
prof. dr. J. Muis (Jan - hoogleraar Systematische Theologie Utrecht)
prof. dr. R.H. Reeling Brouwer (Rinse - uhd Dogmageschiedenis en Symboliek Kampen)
prof. dr. H.S. Benjamins (Rick - ud Dogmatiek Leiden)
dr. T.L. Hettema (Theo - ud Systematische Theologie Seminarium Vrij Evangelische Gemeenten Utrecht)
dr. D. van Keulen (Dirk - post-doc Project A.A. van Ruler Leiden)
dr. A. van der Kooi (Akke - ud Dogmatiek Kampen)
dr. L. Mietus (Leo - ud Systematische Theologie Seminarium Vrij Evangelische Gemeenten Utrecht)
prof. dr. J. Hoek (Jan - bijz. hoogleraar Gereformeerde Spiritualiteit Kampen)
dr. H.E. Zorgdrager (Heleen - ud Dogmatiek en Genderstudies Leiden)
drs. A.W. Baan (Ariaan - aio Systematische Theologie Kampen)
drs. G.G. van Manen (Gerben - aio Systematische Theologie Leiden)
drs. W.A. de Jong (Wietske - aio Systematische Theologie Leiden)
drs. G.K.M. Smit (Gea - aio Systematische Theologie Leiden)
Theologische Universiteit Kampen
Dr. J.M. Burger jmburger@tukampen.nl
B. van Egmond MA bartvanegmond@gmail.com
Prof. Dr. B. Kamphuis bkamphuis@tukampen.nl
Dr. R.T. te Velde rt.velde@hetnet.nl
Drs. W. Huttinga whuttinga@tukampen.nl

 

Theologische Universiteit Apeldoorn
Prof.dr. G.C. den Hertog gcdenhertog@tua.nl
Dr. A. Huijgen ahuijgen@tua.nl
Dr. M.J. Kater mjkater@tua.nl
Drs. N.C. Smits ncsmits@tua.nl