Cred-Art

De onderzoekers

Faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit, Sectie Dogmatiek en Oecumenica
Tilburg School of Theology
Protestantse Theologische Universiteit (onderzoeksgroep 'Beliefs')
Protestantse Theologische Universiteit (Systematische Theologie - 'Leerstellig')
Theologische Universiteit Kampen
Theologische Universiteit Apeldoorn