Cred-Art

Cred-Art vorige conferenties

Hieronder vind u de verslagen van eerdere conferenties

2016: Ekklesiologie heute
2015: Gods almacht en wereldbestuur
2014: Geloven, daad en gave
2013: Schuld und Vergebung in der heutigen Gesellschaft’
2012: Het Laatste Oordeel
2011: De geschapen mens: geest, lichaam en vrijheid
2010: Der menschliche Geist und der Geist Gottes'
2009: De Geest en de Religies