Onderzoek Theologie

Onder het motto "Gelovig zoeken naar inzicht" wil de Faculteit Katholieke Theologie deze traditie in de context van de hedendaagse cultuur wetenschappelijk bestuderen.

Cred-Art

Christelijke Geloofsartikelen

Cred-Art is het oecumenisch samenwerkingsverband van Nederlandse dogmatici. Vier theologische instellingen participeren in Cred-Art: de Protestantse Theologische Universiteit, de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit en de Tilburg School of Theology . De laatste is penvoerder.

Het doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkeling van de dogmatiek in Nederland bevorderen en de oecumenische discussie over de centrale geloofsgegevens te stimuleren. Inhoudelijk ligt het accent op ‘de verborgen aanwezigheid Gods’.

Contactpersoon


Goris, H.J.M.J.
Name dr. H.J.M.J. (Harm) Goris
Tilburg School of Catholic Theology
Department of Systematic Theology and Philosophy
Position Universitair docent
Room NV 205
Phone +31 13 466 3821
E-mail h.j.m.j.goris@tilburguniversity.edu

Bezoekadres

  • Nieuwegracht 65
    te Utrecht

Postadres

  • Postbus 80101
    3508 TC Utrecht