Onderzoek Theologie

Onder het motto "Gelovig zoeken naar inzicht" wil de Faculteit Katholieke Theologie deze traditie in de context van de hedendaagse cultuur wetenschappelijk bestuderen.

Cred-Art: De Christelijke Geloofsartikelen

In 1989 organiseerde een aantal protestantse en katholieke theologen die werkzaam waren aan verschillende Nederlandse universiteiten zich in het samenwerkingsverband ‘De Christelijke Geloofsartikelen’, indertijd afgekort als Xart. (nu: Cred-Art) De hoogleraren Bram van de Beek (Leiden), Gerrit Neven (Kampen), Hans de Knijff (Utrecht) en Ferdinand de Grijs (Utrecht) waren de initiatiefnemers.

Het doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkeling van de dogmatiek in Nederland bevorderen en de oecumenische discussie over de centrale geloofsgegevens te stimuleren. Inhoudelijk ligt het accent op ‘de verborgen aanwezigheid Gods’. De overwegingen voor dit thema zijn het ‘theo-logische’ karakter van ons project en onze wil om de inzichten van de negatieve theologie en de analyse van onze hedendaagse situatie serieus te nemen.


Contactpersoon


Goris, H.J.M.J.
Name dr. H.J.M.J. (Harm) Goris
Tilburg School of Catholic Theology
Department of Systematic Theology and Philosophy
Position Universitair docent
Room NV 205
Phone +31 13 466 3821
E-mail h.j.m.j.goris@tilburguniversity.edu

Bezoekadres

  • Nieuwegracht 65
    te Utrecht

Postadres

  • Postbus 80101
    3508 TC Utrecht