LUCE

Centre for the Study of Early Christianity

Aan het interuniversitair Nederlands Centrum voor de Studie naar het Vroege Christendom / Centre for the Study of Early Christianity (CSEC) van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Tilburg School of Catholic Theology (TST) werken theologen, filologen en godsdienstwetenschappers samen om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de vroege kerk in haar historische en culturele context.

Veel van de discussies en ontwikkelingen van toen zijn ook nu nog van belang, ofwel omdat ze funderend zijn voor het begrip van het christendom ofwel omdat ze een verrassend en vaak kritisch licht werpen op hedendaagse vraagstukken en problematieken.

De oorsprong van het Centre for the Study of Early Christianity ligt in 2008: toen startte prof. dr. Paul van Geest (Tilburg School of Catholic Theology) het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO). Vanaf het begin is het CPO een samenwerking tussen de TST en de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU.

In februari 2019 veranderde de naam van het CPO in Centre for the Study of Early Christianity, met als directeuren prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU) en prof. dr. Bart Koet (TST).

In de afgelopen periode lag de nadruk op mystagogiek in de vroege kerk en in de nieuwe opzet wordt de onderzoeksfocus verlegd naar paradosis en paideia in het vroege christendom.

Voor de komende vijf jaar is de VU penvoerder van het centrum.

De leden van het Centre for the Study of Early Christianity publiceren de resultaten van hun onderzoek in internationale wetenschappelijke tijdschriften, (congres-)bundels, lexica en boeken. Voorts organiseert het centrum regelmatig lezingen, symposia en congressen.


What Did Deacons Do? Online Seminars

24-26 februari 2021, 16.00-17.00 uur 

Programma

 24 februari     Why ask what deacons did?  Dr. Arnold Smeets, Tilburg School of  
                         Catholic Theology;                       
                        The liminal nature of the diaconal role in the Didascalia Apostolorum.

                        Phoebe Kearns BA, Postgraduate student University of Winchester   

                        Chair: dr. Nienke Vos, Vrije Universiteit Amsterdam

25 februari      Deacons in the Testament of Our Lord. The State of the Question and
                        Avenues for Future Research.

                        Dr. Grant White, Sankt Ignatios College, Stockholm School of Theology

                        Chair: prof. dr. Bart J. Koet

26 februari      Deacons in the Writings of Gregory Nazianzen

                        Prof. dr. Brian J. Matz, Fontbonne University (U.S.A.)

                        Chair: prof. dr. Paul van Geest, Tilburg School of Catholic Theology

De voertaal van de bijeenkomsten is Engels. Deelname is gratis. Aanmelden via deze  link: www.tiu.nu/Deacons02-2021.

Klik hier voor meer informatie.