LUCE

Centre for the Study of Early Christianity

Aan het interuniversitair Nederlands Centrum voor de Studie naar het Vroege Christendom / Centre for the Study of Early Christianity (CSEC) van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Tilburg School of Catholic Theology (TST) werken theologen, filologen en godsdienstwetenschappers samen om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de vroege kerk in haar historische en culturele context.

Veel van de discussies en ontwikkelingen van toen zijn ook nu nog van belang, ofwel omdat ze funderend zijn voor het begrip van het christendom ofwel omdat ze een verrassend en vaak kritisch licht werpen op hedendaagse vraagstukken en problematieken.

De oorsprong van het Centre for the Study of Early Christianity ligt in 2008: toen startte prof. dr. Paul van Geest (Tilburg School of Catholic Theology) het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO). Vanaf het begin is het CPO een samenwerking tussen de TST en de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU.

In februari 2019 veranderde de naam van het CPO in Centre for the Study of Early Christianity, met als directeuren prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU) en prof. dr. Bart Koet (TST).

In de afgelopen periode lag de nadruk op mystagogiek in de vroege kerk en in de nieuwe opzet wordt de onderzoeksfocus verlegd naar paradosis en paideia in het vroege christendom.

Voor de komende vijf jaar is de VU penvoerder van het centrum.

De leden van het Centre for the Study of Early Christianity publiceren de resultaten van hun onderzoek in internationale wetenschappelijke tijdschriften, (congres-)bundels, lexica en boeken. Voorts organiseert het centrum regelmatig lezingen, symposia en congressen.


Zoom Symposium: Augustine as Bible Interpreter

Friday November 6, 2020 3:00-4:45 PM (CET)

The Netherlands Centre for the Study of Early Christianity would like to invite you to participate in a symposium entitled Augustine as Bible Interpreter. Two renowned specialists in the field of Augustinian studies will provide an exposition on this topic and respond to questions. The symposium will be held on Zoom.

Speakers:

Dr. Karla Pollmann"Nos tempora sumus. Time and ethics in Augustine"

Prof. Pollmann is Dean of Arts at the University of Bristol and teaches at the Department of Classics and Ancient History as well as the Department of Religion and Theology. 

&

Dr. Enrique Eguiarte"The Biblical Exegesis of Augustine on the Letter to the Galatians"

Prof. Eguiarte is a professor at the Institutum Patristicum Augustinianum in Rome and the director of two scholary journals: AVGVSTINVS and Mayéutica.

Program and discussion moderators: Dr. Nienke Vos (VU), Dr. Bart Koet (TST) and Dr. Matthias Smalbrugge (VU), in co-operation with Dr. Arnold Smeets (TST) and Dr. Laela Zwollo (TST).

The symposium will be held in English. (Questions may be asked in Dutch.)

Participation is free, yet registration is required. Please click on this link to register (or type in your browser: www.tiu.nu/CSEC-Augustine-as-Exegete). A few hours before the meeting starts, participants will receive an email containing the link to the Zoom session.