Study Group Relationship Judaism Christianity

Onderzoek

Diakonia en het diaconaat. Leiderschap in het vroege christendom

De Tilburg School of Catholic Theology participeert in het internationale onderzoek naar de rol en betekenis van diakens, diaconessen en diakonia in het Laat Antieke christendom. 

Een belangrijke mijlpaal is de publicatie Diakonia, diaconiae, diaconato: Semantica e Storia nei Padri della chiese onder redactie van V. Grossi, B.J. Koet, P.J.J. van Geest (Rome, 2010), verschenen na het congres georganiseerd door TST en het befaamde Institutum Patristicum Augustinianum in Rome.

TST participeert tevens in de internationale en oecumenische congressen die sinds 2014 georganiseerd worden door dr. Esko Ryökäs van de theologische faculteit van de University of Eastern Finland in Joensuu.  

Naar aanleiding van de meest recent congres verscheen  onder redactie van Bart J. Koet, Esko Ryökäs, Edwina Murphy de bundel Deacons and Diakonia in Early Christianity: the First Two Centuries (Tübingen, 2018).

Voor 2022 wordt een tweede bundel over diakens en diakonia voorzien.

Tijdens de XVIII. International Conference on Patristic Studies Oxford in augustus 2019 verzorgden prof. dr. Bart Koet en prof. dr. Paul van Geest een workshop Deacons and diakonia. New Perspectives on the Function and Impact of Deacons in the Early Church  met bijdragen van Koet, dr. Edwina Murphy (Morling College, Sydney). dr. Pauliina Pylvänäinen (University of Eastern Finland) en dr. Arnold Smeets (TST).


Prof. dr. Bart J. Koet werkt onder meer op diakens bij Hiëronymus en diakens bij Augustinus in. See Research Portal.

Dr. Arnold Smeets werkt aan een monografie over Gregorius de Grote als diaken van Rome. See Research Portal.