Fiscal Institute Tilburg

Fiscaal Instituut Tilburg

Het Fiscaal Instituut Tillburg (FIT) geeft wetenschappelijk onderwijs en verricht onderzoek op het terrein van de Nederlandse en internationale belastingen.

Samen met de onderzoeksgroepen vennootschapsrecht en goederen- en insolventierecht maakt het FIT deel uit van het Center for Company Law (Tilburg Center for Studies in Company, Tax, Insolvency and Commercial Law).