Fiscal Institute Tilburg

Dubbelstudie Fiscaal en Notarieel Recht

In het studiejaar 2001/2002 startten Tilburg University en de Radboud Universiteit Nijmegen de dubbelstudie 'Fiscaal en Notarieel Recht'. Met deze dubbelstudie konden studenten in vijf jaar twee juridische (doctoraal) opleidingen afronden, namelijk Fiscaal recht in Tilburg en Notarieel recht in Nijmegen. Door verschillende omstandigheden (invoering van de bachelor-en masteropleidingen, invoering harde knip) wordt deze dubbelstudie niet langer aangeboden.

Voor studenten die in Nijmegen de opleiding Notarieel recht doen of hebben afgerond blijft het echter nog wel steeds mogelijk om aan Tilburg Law School de opleiding Fiscaal recht te doen. Studenten die al klaar zijn met de masteropleiding Notarieel recht moeten wel rekening houden met het feit dat zij een hoger collegegeld moeten betalen (het zogenaamde Instellingstarief)!

Studenten/afgestudeerden Notarieel Recht --> Masteropleiding Fiscaal Recht

Een student die aan de Radboud Universiteit Nijmegen het bachelordiploma Notarieel Recht heeft behaald, kan via/na een premasterprogramma worden toegelaten tot de masteropleiding Fiscaal recht.  

Premaster

Het premasterprogramma bestaat uit de onderstaande vakken.

Najaarssemester (september-decemer)

 • Omzetbelasting (6 EC)
 • Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht (6 EC)
 • Grondslagen Vennootschapsbelasting (6 EC)
 • Boekhouden (6 EC)
 • Formeel belastingrecht (6 EC)

Master

Het programma van de masteropleiding Fiscaal Recht ziet er dan vervolgens als volgt uit

Voorjaarssemester (februari-juni)

 • Capita selecta Europees en Internationaal Belastingrecht (6 EC)
 • Capita selectea Venootschapsbelasting (6 EC)
 • Masterscriptie (9 EC)
 • Verplicht fiscaal keuzevak (1 vak voor 6 EC, najaar of voorjaar)
  • Capita selecta omzetbelasging (6 EC)
  • Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen (6 EC)
  • Tax Assurance 2

Najaarssemester (september - december)

 • Capita selecta belastingheffing particulieren (6 EC)
 • Methodologie van het belastingrecht (6 EC)
 • Masterscriptie (9 EC)*
 • Verplicht fiscaal keuzevak (1 vak voor 6 EC, najaar of voorjaar)
  • Comprehensive Case Studies European & International Tax Law (6 EC)
  • Fiscaal strafrecht (6 EC)
  • Geschiedenis van het belastingrecht (6 EC)
  • Tax Assurance 1 (6 EC)

Voor Successiewet en WBR (6 ects) alsmede het vrij keuzevak (6 ects) wordt op verzoek een vrijstelling verleend zodra het bovenstaande programma is afgerond.

* Voor de scriptie geldt een voorwaardelijke vrijstelling. De scriptie die in Nijmegen is geschreven, dient een zware paragraaf 'fiscaal recht' te bevatten. Is dit niet het geval dan wordt de student de gelegenheid gegeven de scriptie met een dergelijke paragraaf uit te breiden. Ook zal deze scriptie mondeling moeten worden verdedigd in Tilburg.

Meer informatie over inschrijven is te vinden op onze website.