Fiscal Institute Tilburg

Aanvullende informatie studenten Fiscaal Instituut Tilburg

Informatie voor studenten Fiscaal recht.

Studentenportal

Meer (praktische) informatie voor studenten aan het Fiscaal Instituut Tilburg over het schrijven van een scriptie is te vinden op de studentenportal.

Oefenrechtbank

Alle studenten van de juridische bacheloropleidingen van Tilburg Law School nemen deel aan de Oefenrechtbank. Voor studenten Fiscaal Recht is dit 'Oefenrechtbank Fiscaal'.

Afstuderen

Voor fiscale studenten is er speciale informatie beschikbaar over afstuderen en vaardighedendossier.

De Smeetskring

Excellente studenten

Inspraak

  • De klankbordgroep zorgt ervoor dat studenten inspraak hebben in het onderwijs op de universiteit.