Fiscal Institute Tilburg

Onderzoek Fiscaal Instituut Tilburg

Samen met de onderzoeksgroepen vennootschapsrecht en goederen- en insolventierecht maakt het FIT deel uit van het Center for Company Law (CCL, Tilburg Center for Studies in Company, Tax, Insolvency and Commercial Law). Binnen het Center for Company Law onderzoeken juristen de wisselwerking tussen belastingrecht, vennootschapsrecht, goederenrecht en insolventierecht.

Binnen het Center for Company Law onderzoeken juristen de wisselwerking tussen belastingrecht, vennootschapsrecht, goederenrecht en insolventierecht.

Daarnaast verricht binnen het CCL het Competence Center for Pension Research onderzoek op het gebied van pensioenen en andere toekomstvoorzieningen.

Internationale samenwerking

Verder maakt het FIT met de fiscale instituten van de universiteiten van Barcelona, Boedapest, Edinburgh, Leuven, Lodz, Osnabrück, Parijs, Rome, Uppsala, Warschau, Washington, Wenen en Zürich deel uit van een internationaal netwerk, genaamd EUCOTAX (European Universities Cooperating on TAXes), waarin grensoverschrijdend onderzoek wordt verricht naar fiscale wetgeving in het algemeen en de wisselwerking tussen E(M)U en belastingwetten in het bijzonder.