Fiscal Institute Tilburg

Tax Assurance

Tax Assurance is een relatief nieuw verschijnsel binnen het vakgebied van belastingen. Wij zien Tax Assurance als een ruim begrip, waaronder dus niet alleen valt het beoordelen van de post belastingen in de commerciële jaarrekening. Ook risk management, internal control, management control, corporate governance, tax policy, relatie met media, relatie met belastingautoriteiten, ethiek en audit behoren naar onze mening tot dit vakgebied. Deze elementen komen dan ook in ons onderwijs en onderzoek terug.

Lees meer op onze Engelstalige website