Intervict

INTERVICT

INTERVICT draagt door interdisciplinair onderzoek bij aan een uitgebreide, evidence-based kennis over de zelfredzaamheid, weerbaarheid en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik.

Door middel van onderzoek wil INTERVICT bijdragen aan een uitgebreide, evidence-based kennis over de empowerment en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik. Het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) van Tilburg University, opgericht in 2005, is een internationaal en interdisciplinair onderzoeksinstituut. Het instituut, bestaande uit ruim twintig onderzoekers, docenten en ondersteuners, doet onderzoek naar de juridische, psychologische en sociale implicaties van slachtofferschap. 

Interdisciplinariteit in actie
Onderzoek over de grenzen heen
Onderzoeksprogramma
Maatschappelijke relevantie
Masteropleiding van Victimologie en Strafrecht
Center of Excellence