Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Luce

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

In januari 2017 gaat een nieuw programma van start. Met onder meer de derde reeks De Schrift: een persoonlijke brief van God, middagen rond de actualiteit van de verkiezingen op 15 maart en over Maria Magdalena. Maar ook prikkelende en inspirerende gesprekken tussen Andries Knevel en Paul van Geest en tussen bisschop Gerard de Korte en Leo Fijen (KRO-NCRV).

Naast het open aanbod zijn er leergangen en cursussen voor professionals. In het postinitiele aanbod zijn twee compleet nieuwe cursussen opgenomen.

Via de website en de gratis digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.

Agenda voorjaar 2017

In februari opent het Museum Catharijneconvent een grote tentoonstelling over Maria. Luce organiseert een drietal open colleges van (gast)docenten van de Faculteit Katholieke Theologie.

Speciaal voor vrijwilligers in parochies komt Luce, samen met Marian Geurtsen, met een inspirerende dag onder de titel Maria, Ervaren en beleven.

In januari zullen de details over deze bijeenkomsten bekend gemaakt worden. Eén middag is al wel bekend: Else-Marie van den Eerenbeemt geeft op 9 mei 2017 een lezing over de Maria-tentoonstelling. Lees verder.

Programma voorjaar 2017

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Reeks van vier bijeenkomsten vanaf februari 2017. Gregorius de Grote schreef ooit dat de Bijbel een brief van God aan de mens is. In vier bijeenkomsten worden vier tradities van zo’n persoonlijk Schrift-verstaan voorgesteld. Vier tradities van lectio divina. Lees verder.

Maria Magdalena. Helleveeg en heilige

Tweeluik op 8 en 15 februari 2017. Prof. dr. Panc Beentjes verzorgt twee middagen rond Maria Magdalena. De ondertitel geeft wel aan hoe verschillend over haar gedacht wordt. Waar komen de beelden vandaan? De ‘leestocht’ begint met het Nieuwe Testament en voert naar romans van onder meer Dan Brown en Marianne Frederiksson. Lees verder

Loslaten

Gespreksavond op maandagavond 6 maart 2017 met bisschop Gerard de Korte en Leo Fijen (directeur Adveniat en hoofd Levenbeshcouwing KRO-NCRV). De eerste 100 dagen zijn voorbij. Bisschop De Korte is thuisgekomen in Den Bosch. Begin maart 2016 lekte het nieuws dat hij benoemd zou worden. Het was mede aanleiding voor het boek Loslaten en thuiskomen. Een jaar na het uitlekken van het nieuws van zijn benoeming, is het tijd voor een vervolggesprek. Wat heeft hij losgelaten? Hoe werkt dat eigenlijk, loslaten, opnieuw beginnen, verder gaan en iets nieuws beginnen? Lees verder.

Verrassende parabels

Studiemiddag op 10 maart 2017. Verschillende onderzoekers van de Faculteit Katholieke Theologie zijn betrokken bij een onderzoeksproject naar parabels. Ze onderzoeken overeenkomsten en verschillen tussen vroeg-rabbijnse en christelijke parabels. Dat leidt tot verfrissende inzichten en verrassende ontdekkingen. Deelnemers aan deze studiemiddag kunnen op een (hoe kan het anders) verrassende wijze kennis maken met de eerste resultaten. Lees verder.

Judas

Studiemiddag op 17 maart 2017. Hoogleraar Nieuwtestament en vroeg-christelijke literatuur prof. dr. Bart Koet geeft een inleiding op de figuur van Judas. Uitgangspunt is de gelijknamige roman van Amos Oz. Lees verder.

Andries Knevel en paus Franciscus

Bijeenkomst op 23 maart 2017. EO-coryfee Andries Knevel schreef een boek naar aanleiding van zijn zoektocht naar Het geheim van paus Franciscus. Na het succesvolle televisieprogramma gaan de maker Andries Knevel en Vaticaan-kenner professor Paul van Geest met elkaar in gesprek. Is het geheim gevonden? Kijken protestanten en katholieken anders naar het optreden van paus Franciscus. Deze en andere prangende vragen zullen gesteld en beantwoord worden. Lees verder.

Pasen. Het centrale feest van het christendom

Studiemiddag op 6 april 2017. De nieuwe docent liturgie van de TST, dr. Sam Goyvaert zal samen met dr. Hans van Loon (Centrum voor Patristisch Onderzoek) deelnemers laten proeven van de rijkdom van het Paasfeest. Vol luister werd het al gevierd in de vroege kerk, nog altijd is Pasen het centrale feest van het christendom. Lees verder.

Maria ervaren en beleven. Inspiratiedag bij een tentoonstelling

Op 7 april of op 11 mei 2017 een inspiratiedag speciaal voor vrijwilligers en werkers in de kerk (parochie en gemeente). Het wordt een boeiende dag, met verrassende inzichten voor thuis, de kerk of de buurt. Tips en suggesties krijgt u van Marian Geurtsen, liturgist en rituelenspecialist. Lees verder.

Maria

Lezing op 9 mei van Else-Marie van den Eerenbeemt.De schrijfster van Alle dochters en Door het oog van de familie houdt een lezing aan de hand van opvallende, ontroerende of troostende beelden of schilderijen die op de tentoonstelling Maria in het Catharijneconvent te zien zijn. Lees verder.

.................................................................................................................................................

Pastorale leergangen - inschrijving open

De volgende pastorale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Geestelijke leiding aan ouderen

Start 18 september 2017. Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Juist van pastores wordt gevraagd dat zij mensen inwijden in de zinvolheid van deze levensfase en uiteindelijk in het laatste Levensgeheim. Lees verder.

Spiritualiteit in de samenleving

Start 20 september 2017. De laatste God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? Lees verder.

Caritas

Start 9 maart 2017. Paus Franciscus roept ons op een barmhartige kerk te zijn. Dit kunnen we tonen door een spirituele houding van vergevingsgezindheid en aandacht, en door concrete daden die liefde en gerechtigheid brengen aan de mensen die het nodig hebben. Op deze manier maken we als geloofsgemeenschap het verschil in de samenleving en maken we de caritas als uiting van onze missie weer maatschappelijk relevant. In deze leergang willen we aan beide aspecten aandacht besteden. Lees verder.

Crisis, coping en ritueel

Start 27 september 2017. Er is geen mensenleven zonder crisis: gezondheidsproblemen, handicap, dood van dierbaren, echtscheiding, verlies van werk. In de cursus wordt gekeken hoe mensen omgaan met de omstandigheden in een crisissituatie, wat de bijdrage van religie kan zijn, zowel wat betreft het aanbod aan rituelen als de rol van pastor of geestelijke verzorger. Lees verder.

Geestelijke verzorger 2.2

Start in januari 2017 (cursus is volgeboekt). Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces. Lees verder.

Waarderende gemeenteopbouw

Start 12 januari 2017. TST/Luce werkt samen met FHTL in de cursus Waarderende gemeenteopbouw. De cursus richt zich op pastores, predikanten en pastoraal werkenden en wil een impuls geven voor spiritueel geladen kerkvernieuwing. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijving is te vinden op de website van Waarderende gemeenteopbouw.

................................................................................................................................................

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet. Lees verder.

Inleiding Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst. Lees verder.

................................................................................................................................................

Kadercursussen

Bestuurscursussen

De bestuursacademie van Luce heeft ten doel besturen van kerkelijke rechtspersonen professioneel te ondersteunen bij hun complexe maar uitdagende taak in het kerkelijk veld en maatschappelijk verkeer. Lees verder voor het totale aanbod van 10 verschillende bestuurscursussen.