Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Symposia en studiedagen

Programma najaar 2017

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Reeks van vier bijeenkomsten vanaf september 2017. Gregorius de Grote schreef ooit dat de Bijbel een brief van God aan de mens is. In vier bijeenkomsten worden vier tradities van zo’n persoonlijk Schrift-verstaan voorgesteld. De vier tradities van lectio divina in deze reeks zijn die van Dorothee Sölle, Hadewijch, Clara van Assisi en Ambrosius . Lees verder.

25 Eeuwen Theologie

Reeks van vijf bijeenkomsten vanaf 5 oktober 2017. 25 Eeuwen theologie is een nieuw handboek, gericht op een breed publiek. Deze cursus maakt deelnemers vertrouwd met het concept en vooral: met de rijke geschiedenis van christendom, Islam en Jodendom. Lees verder.

Een jaar rond feesten: geschiedenis en inspiratie bij feesten van het liturgisch jaar.

Reeks van 4 bijeenkomsten vanaf 25 oktober 2017. Een nieuwe serie rond de bekende en minder bekende kerkelijke feesten. Hoe werd het feest vroeger gevierd? Hoe kan de rijke traditie ons inspireren voor een vieren vandaag de dag? De eerste reeks van vier loopt tot in het nieuwe jaar en betreft Allerheiligen en Allerzielen, Advent en Kerst, in 2018 Pasen en Pinksteren. Lees verder.

‘De Louteringsberg’ van Dante

Een reis door literatuur, cultuur, en theologie

In het voorjaar van 2018 biedt Luce, centrum voor religieuze communicatie, een inleiding op een deel van het beroemde werk ‘De Goddelijke Komedie’ van Dante Alighieri. In vijf bijeenkomsten leert u meer over de inhoud en achtergronden van ‘Louteringsberg’ (Purgatorio). Hierin reist de dichter door het purgatorio, dat in de Nederlandse cultuur ook wel ‘vagevuur’ wordt genoemd. In het werk van Dante is dit een berg, die de dichter moet bestijgen om in het paradijs te geraken. De vertelling is van grote literaire schoonheid, en zit boordevol verwijzingen naar theologie, filosofie, en de Florentijnse cultuur. De ‘Louteringsberg’ kan tevens gelezen worden als een beeld van het leven zelf: een weg bergop, met veel uitdagingen. Vanwege deze vele lagen in het verhaal is het lastig om met dit klassieke werk te beginnen. Daarom biedt deze cursus een inleiding op de tekst en achtergronden van Dante. Zo wordt o.a. ingegaan op Dante’s betekenis voor de cultuur in Italië en daarbuiten, en zijn gebruik van christelijke symbolen en ideeën. Uiteindelijk leert u om zelf het dichtwerk van Dante te lezen. Lees verder

Inschrijven kan tot enige tijd voor de datum van de bijeenkomst of de datum van de eerste van de reeks. Als deelnemer kunt u de informatie nog wel terugvinden in de linker navigatiekolom.