Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Symposia en studiedagen

Programma najaar 2017

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Reeks van vier bijeenkomsten vanaf september 2017. Gregorius de Grote schreef ooit dat de Bijbel een brief van God aan de mens is. In vier bijeenkomsten worden vier tradities van zo’n persoonlijk Schrift-verstaan voorgesteld. De vier tradities van lectio divina in deze reeks zijn die van Dorothee Sölle, Hadewijch, Clara van Assisi en Ambrosius . Lees verder.

Brood om van te leven

Studiedag met boekpresentatie op 29 september 2017.  De nieuwste vertaling in de rijke Augustinus-reeks door het Augustijns Instituut is het commentaar op Johannes 6-12 van Aurelius Augustinus. Lees verder.

25 Eeuwen Theologie

Reeks van vijf bijeenkomsten vanaf 5 oktober 2017. 25 Eeuwen theologie is een nieuw handboek, gericht op een breed publiek. Deze cursus maakt deelnemers vertrouwd met het concept en vooral: met de rijke geschiedenis van christendom, Islam en Jodendom. Lees verder.

Vergeten Reformaties?

Symposium op 6 oktober 2017. Na Luthers Reformatie in 1517 duurde het nog een eeuw voor de Reformatie in de Lage Landen doorbrak. Hervormingsideeën hingen wel in de lucht en was sprake van een langzame doorwerking. Het symposium gaat over verrassende aspecten van onderbelichte en vergeten reformaties. Lees verder.

Een jaar rond feesten: geschiedenis en inspiratie bij feesten van het liturgisch jaar.

Reeks van 4 bijeenkomsten vanaf 25 oktober 2017. Een nieuwe serie rond de bekende en minder bekende kerkelijke feesten. Hoe werd het feest vroeger gevierd? Hoe kan de rijke traditie ons inspireren voor een vieren vandaag de dag? De eerste reeks van vier loopt tot in het nieuwe jaar en betreft Allerheiligen en Allerzielen, Advent en Kerst, in 2018 Pasen en Pinksteren. Lees verder.

Vierend dienen. Dienend Vieren. De uitdagende verhouding tussen liturgie en diaconie

Symposium op 12 oktober 2017. Liturgie en diaconie worden door veel christenen als min of meer gescheiden werelden beleefd. Liturgie wordt gevierd in het kerkgebouw en bij diaconie denken velen aan activiteiten die daarbuiten plaatsvinden, in de samenleving. Het scheiding van liturgie en diaconie zet kerk en wereld, God en mens tegenover elkaar. Deze visie doet echter geen recht aan de onlosmakelijke samenhang tussen liturgie en diaconie. De dag wordt georganiseerd door het Genootschap voor Liturgiestudies en de Liturgische Kring. Lees verder.

Met stomheid geslagen

Inspiratiedag 22 november 2017 over indirecte én directe geloofscommunicatie in pastorale situaties. De directe geloofscommunicatie getuigt van Gods aanwezigheid in de wereld of in ieders persoonlijk leven. Dan wordt de pastor naast ambtsdrager tevens een (mede-)gelovige. In een wereld als de onze en in een werkveld met een hoge professionele standaard, is dat niet altijd een voor de hand liggende rol. Het programma van Met stomheid geslagen biedt pastores en geestelijk verzorgers de gelegenheid om de taal van de directe geloofscommunicatie te verkennen en zo gevoelig te worden voor de functie en relevantie van deze specifieke competentie.

De inspiratiedag wordt georganiseerd in samenwerking van de Werkgroep Pastoraal Congres van de nieuwe bewegingen. Lees verder.

De Brexit van Willibrord

Na de succesvolle bijeenkomst vorig jaar (Van) Wie is Willibrord?, is er voor de tweede maal een bijeenkomst op de  vooravond van de feestdag van de heilige Willibrordus, onder de titel De Brexit van Willibrord. Inleidingen en panel nemen als uitgangspunt de stelling ‘Willibrords kerk is een Europese kerk’. 

Het symposium wordt voorafgegaan door een vesperviering in de Domkerk in Utrecht. Joost Röselaers (voorheen predikant in Londen, nu algemeen secretaris van de Remonstranten) zal optreden als voorzitter van het symposium. Initiatiefnemers: prof. dr. Peter Ben Smit (VU) en Anton ten Klooster MA (TST). Lees verder.

Inschrijven kan tot enige tijd voor de datum van de bijeenkomst of de datum van de eerste van de reeks. Als deelnemer kunt u de informatie nog wel terugvinden in de linker navigatiekolom.