LUCE

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Tradities van lectio divina

In de christelijke traditie is helder dat in de Schrift God het woord tot de gelovige richt. Gregorius de Grote omschreef de Schrift ooit als een persoonlijke brief van God aan de mens. Het lezen van de Schrift brengt de mens in een andere wereld, een buiten-tekstuele werkelijkheid van ‘de hemelse geheimen’, in de woorden van de woestijnvader Cassianus. Vooral in kloosters werd en wordt de geestelijke lezing van de Bijbel, de lectio divina, beoefend en ontwikkeld.

Voor de vierde keer laten vier experts u kennismaken met vier tradities van lectio divina. Dat doen zij elk op een eigen wijze, passend bij de eigenheid van de spiritualiteit en geestelijke lezing van de traditie die centraal staat.

De inleiders geven telkens een introductie op leven en werk, waarna (eventueel samen te lezen) teksten van de desbetreffende auteur centraal staan.

In de vierde serie zullen de inleiders de deelnemers aan de cursus vertrouwd maken met de Schriftlezing (lectio divina) en spiritualiteit van Ambrosius (339-297), Clara van Assisi (1193/4-1253), Hadewijch (eind 13e/begin 14e eeuw) en Dorothee Sölle (1929-2003).

Met de reeks krijgen deelnemers een unieke gelegenheid kennis te maken met verschillende tradities van lectio divina, waarin de Schrift gelezen wordt omwille van een verstaan van Gods betrokkenheid op de wereld, het voeden van de ziel of het pogen te doorgronden van Gods mysterie.

Lectio divina is een verrijking voor persoonlijke (of professionele) spiritualiteit en een impuls voor de geestelijke leiding van pastores en geestelijk verzorgers.


De inleiders zijn: prof. dr. Anne-Marie Korte (Universiteit van Utrecht), prof. dr. Rob Faesen (Tilburg School of Catholic Theology), dr. Krijn Pansters (Franciscaans Studiecentrum) en dr. Marten van Willigen (Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk).

Programma

Bijeenkomst op donderdag 2 november Dorothee Sölle door prof. dr. Anne-Marie Korte. Deze bijeenkomst komt helaas te vervallen.

Bijeenkomst op donderdag 16 november Clara van Assisi door dr. Krijn Pansters

Bijeenkomst op woensdag 29 november Hadewijch door prof. dr. Rob Faesen

Bijeenkomst op donderdag 7 december: Ambrosius van Milaan door dr. Marten van Willigen

Praktische gegevens

Data: 16 en 29 november en 7 december 2017, 14.00 tot 16.30 uur

Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht.

Kosten: € 25 per lezing of € 90 voor de reeks. Studenten TST en FHTL deelname gratis.

Studielast: 16 uur (PE PKN: 0,25 en SKGV categorie Spiritualiteit en bevoegdheid: 4 punten).

Opgave: via deze pagina

Contactgegevens

Correspondentie-adres:

Postbus 80101, 3508 TC Utrecht

Bezoekadres:

Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

Telefoon:

(013) 466 38 00

E-mail:

Algemeen

Voor alle activiteiten geldt een annuleringsregeling.