LUCE

Symposium Bidden met je handen. Preken van Augustinus

Datum: Tijd: 10:30 Locatie: Auditorium, Museum Catharijneconvent

Bidden met je handen is de titel van de nieuwe vertaling verzorgd door het Augustijns Instituut met preken van de kerkvader Aurelius Augustinus.

De bundel bevat 22 over diverse thema’s. Naastenliefde is een opvallende rode draad. Toen een uiterst actueel onderwerp: de plundering van Rome in 410 bracht een stroom vluchtelingen richting Noord-Afrika. Augustinus stond als bisschop voor de taak hen op te vangen en te ondersteunen.

De actualiteit van toen komt ook aan bod als Augustinus zich richt tegen de donatisten of tot de heidenen. In ander preken gaat Augustinus in op het leven na de dood. Bijzonder is een korte troostpreek, gehouden na het overlijden van een te jong gestorven collega van Augustinus.

Er is kortom meer dan voldoende aanleiding voor een interessant symposium rond de nog altijd prikkelende en inspirerende preken van de bisschop van Hippo.

Programma

10.00 uur          Inloop.

10.30 uur          Opening door dr. Arnold Smeets (TST/Luce).

10.45 uur          Bijdrage drs. Hans van Reisen, boekpresentatie en aanbieding eerste exemplaar van: Aurelius Augustinus - Bidden met je handen: preken 358A-396 over verschillende thema’s.

11.15 uur          Augustijnse voltreffers: enkele medewerk(st)ers lezen uit het nieuwe boek een fragment en geven daarop kort toelichting waarom het fragment hen raakt.

11.45 uur          Pauze

12.05 uur          Lezing door prof. dr. Bart Koet (Tilburg School of Catholic Theology), Waarop moet je letten bij het maken van een preek? Enige adviezen van Augustinus.

12.45 uur          Mogelijkheid tot gesprek.

13.00 uur          Lunch (boekentafel beschikbaar).

14.00 uur          Lezing door drs. Bernadette van Dijk (Stichting Straatpastoraat Amersfoort), Augustinus op straat: ervaringen van een straatpastor.

14.45 uur          Mogelijkheid tot gesprek.

15.00 uur          Pauze

15.15 uur          Lezing door dr. Henk C. van der Meulen (oud-docent praktische theologie Protestantse Theologische Universiteit), “Erken uw Heer, omarm uw broeder.” (Augustinus’ sermo 380,2).

16.00 uur          Mogelijkheid tot gesprek en afsluiting.

16.15 uur          Borrel (boekentafel beschikbaar).

16.45 uur          Afscheid en sluiting.

 

Boekgegevens

Aurelius Augustinus. Bidden met je handen Preken over verschillende thema’s 2 [Sermones de diuersis 358A-396]. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. Damon, Budel, 2020.

Praktische gegevens

Wanneer: 14 februari 2020, 10.30-16.30 (inloop vanaf 10.00uur)

Waar: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Kosten: €45 p.p.

Inschrijven:  via www.tiu.nu/bidden-met-je-handen (leden van aan het Augustijns Instituut gelieerde ordes en organisaties kunnen zich aanmelden via eigen kanalen)