LUCE

Symposium Bidden met je handen. Preken van Augustinus

Datum: Tijd: 10:30 Locatie: Auditorium, Museum Catharijneconvent

Bidden met je handen is de titel van de nieuwe vertaling verzorgd door het Augustijns Instituut met preken van de kerkvader Aurelius Augustinus.

De bundel bevat 22 over diverse thema’s. Naastenliefde is een opvallende rode draad. Toen een uiterst actueel onderwerp: de plundering van Rome in 410 bracht een stroom vluchtelingen richting Noord-Afrika. Augustinus stond als bisschop voor de taak hen op te vangen en te ondersteunen.

De actualiteit van toen komt ook aan bod als Augustinus zich richt tegen de Donatisten of tot de heiden. In ander preken gaat Augustinus in op het leven na de dood. Bijzonder is een korte troostpreek, gehouden na het overlijden van een te jong gestorven collega van Augustinus.

Er is kortom meer dan voldoende aanleiding voor een interessant symposium rond de nog altijd prikkelende en inspirerende preken van de bisschop van Hippo.

Met medewerking van

  • prof. dr. Bart Koet (Tilburg School of Catholic Theology),
  • dr. Henk C. van der Meulen (Protestantse Theologische Universiteit),
  • drs. Bernadette van Dijk (straatpastor Amersfoort) en
  • drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut)

Na de lunch verzorgen verschillende vertalers en liefhebbers een pitch waarin ze hun favoriete preek van Augustinus uit de nieuwe bundel voorstellen.

Aan het einde van de middag wordt de bundel feestelijk ten doop gehouden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Nadere informatie over het programma volgt.

Boekgegevens

Aurelius Augustinus. Bidden met je handen Preken over verschillende thema’s 2 [Sermones de diuersis 358A-396]. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. Damon, Budel, 2020.

Praktische gegevens

Wanneer: 14 februari 2020, 10.30-16.30 (inloop vanaf 10.00uur)

Waar: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Kosten: €45 p.p.

Inschrijven:  via www.tiu.nu/bidden-met-je-handen (leden van aan het Augustijns Instituut gelieerde ordes en organisaties kunnen zich aanmelden via eigen kanalen)