News and events Tilburg University

De mythe van religieus geweld

Datum: Tijd: 16:00 Locatie: Blackbox, Esplanedebuilding (Campus Tilburg)

Theoloog William T. Cavanaugh bestrijdt de conventionele wijsheid dat religie een gevaarlijke neiging heeft om geweld te bevorderen. Hij ontrafelt de geconstrueerde categorieën 'religie' en 'het seculiere' om deze mythe te ontkrachten. (Engels / SG-Certificaat*)

William Cavanaugh is hoogleraar Katholieke studies en directeur van het Center for World Catholicism and Intercultural Theology, DePaul University in Chicago.

Hij schreef onder meer The Myth of Religious Violence. Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict (Oxford: Oxford University Press 2009).

Na een inleiding wordt William Cavanaugh geïnterviewd door theologe Sanneke Brouwers, aalmoezenier bij Defensie en promovenda aan de Tilburg School of Catholic Theology.


De voertaal is Engels. Studenten die aan de bijeenkomst deelnemen komen in aanmerking voor het SG-Certificaat.

Toegang is gratis en aanmelden is noodzakelijk (er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar).

Voor meer informatie over het programma en aanmelden: link.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Studium Generale in samenwerking met De Zinnen (Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog) en Luce.