LUCE

Mystagogie. Spirituele weg en professionele grondhouding

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Utrecht

Cursus van zes bijeenkomsten in het najaar van 2024.

Mens zijn. Wat is dat? Hoe doe ik dat? Hoe doe jij dat? Hoe doen wij dat samen? Hoe als mens te leven, als mens samen te leven is een geheim dat zich gaandeweg ontvouwt en onthult. Het antwoord op die vraag wordt ons voorgeleefd en voorgehouden, op zo’n manier dat wij ons eigen antwoord kunnen vinden en gaan leven. Dit is wat we inwijding kunnen noemen. Mystagogie met een duur woord.

Mystagogie is een praktijk uit de mysteriecultussen die in de periode van de vroege kerk door het christendom is overgenomen. Het is een praktijk waardoor wij ons ook in onze tijd kunnen laten inspireren wanneer wij mensen willen inwijden in het grote geheim van mens zijn en gemeenschap vormen. Daarom wordt een zesdelige collegereeks gegeven over mystagogie.

Deze cursus is bedoeld voor wie vanuit of in een christelijke context mensen begeleiden in hun proces van menswording. We besteden veel aandacht aan de belangrijke aspecten van inwijding als proces van bemiddeling. Dit draagt bij aan de beroepsvorming van de begeleider, de inwijder, de mystagoog. Daarnaast staan we stil bij het proces van menswording dat de begeleider zelf doormaakt. De zelfreflectie en persoonsvorming van de begeleider als inwijdeling, of myste maakt dus eveneens een belangrijk deel van de cursus uit. 

De reeks wordt gegeven door dr. Annemieke de Jong-van Campen. Zij is gepromoveerd op hedendaagse mystagogie en is begeleider in de Praktijk voor Mystagogie. Aan een college wordt bijgedragen door een gastdocent. 

Programma

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten met elk een eigen thema en invalshoek.

 1. Mystagogie en de mystagoog
  Opbouw van de cursus en de relevantie van mystatogie voor de praktijk van de geestelijke verzorging en als model voor een professionele grondhouding.
 2. De geloofsleerling
  Mystagogie als een proces van inwoning en omvorming en als proces van invoering in de geloofsgemeenschap. Met specifieke aandacht voor de positie van de geloofsleerling of inwijdeling en voor het leerproces tegen de achtergrond van de vroegchristelijke praktijk.
 3. Geloofsgemeenschap/ kerk
  Centrale vraag is het doordenken van een visie op mystagogie vanuit geloofsgemeenschap en een visie op pastoraat vanuit de mystagogie. 
 4. Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
  Spirituele hermeneutiek. Aan de hand van conceptueel kennen en perceptueel kennen (Han de Wit) en het symbolisch denken (Henk Burggraaff).
 5. Wekken van spirituele ervaring
  In deze bijeenkomst gaat het om voorbeelden van spirituele arrangementen, met als richtvraag: is het gebeuren van het Heilige te arrangeren?
 6. Duiden van spirituele ervaring
  Mystagogie en de onderscheiding der geesten en disciplina arcani. Terugblik op de cursus en het eigen leerproces.

Er komt een studiehandleiding beschikbaar, met nadere informatie over de opbouw en over de werkvormen. Van de cursist wordt enige voorbereiding thuis verwacht. Het gaat dan om het bestuderen van literatuur en het vervaardigen van een portfolio (dit primair voor eigen gebruik en reflectie)

Bij de cursus hoort een reader. Als handboek wordt gebruikt: A.M.G. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking: Hoe menswording en gemeenschapsvorming gebeuren in christelijke inwijding.Boekencentrum, Zoetermeer, 2009.
Boek en reader zijn aan het begin van de cursus beschikbaar.

Praktische informatie

 • Wanneer: de data voor de editie van najaar 2024 worden nog bekend gemaakt, telkens van 13.30-16.30 uur.
 • Locatie: Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht
 • Studiebelasting: 42 uur (1,5 EC). Geaccrediteerd door SKGV voor 2,5 PE-punten in de categorie Levensbeschouwing en Spiritualiteit en 3 PE-punten in de categorie Vakbekwaamheid.
 • Nadere informatie en aanmelden kan via een mailtje naar a.a.m.smeets@tilburguniversity.edu.