News and events Tilburg University

De laatste visvangst

Datum: Tijd: 10:30 Locatie: Museum Catharijneconvent

Studiedag rond de boekpresentatie van de vertaling van het commentaar van Augustinus op Johannes 13-21.

De laatste visvangst is de titel van het derde en laatste deel van de vertaling van het commentaar van de kerkvader Aurelius Augustinus op het evangelie van Johannes.

Het commentaar zelf, Verhandelingen over het Johannesevangelie, behandelt de laatste hoofdstukken van het vierde evangelie (Johannes 13-21) en ontstaat in de roerige tijd na de val van Rome in 410. In dezelfde periode en als expliciete reactie op deze ingrijpende politieke gebeurtenis werkte Augustinus aan zijn beroemde Civitate Dei, waarin hij middels een doorwrocht allegorisch commentaar de val van Rome een spirituele betekenis geeft.

Op verschillende plaatsen in het commentaar op Johannes klinken de tijdsomstandigheden en de visie van Augustinus daarop door. Dat maakt dat de Verhandelingen over het Johannesevangelie niet alleen interessant zijn vanwege van het commentaar op het evangelie maar ook door de historische context waarin ze geschreven werden en de manier waarop Augustinus zowel zijn tijd als het evangelie interpreteerde.

 

Tijdens de studiedag zal het commentaar van Augustinus vanuit verschillende perspectieven worden ingeleid. Het zal gaan over de allegorische lezing van teksten, over het verband tussen de gebeurtenissen van zijn tijd op het theologische en politieke denkbeelden van Augustinus en - natuurlijk - over de leeswijze, spiritualiteit en theologie van zowel het Johannes evangelie als de lezing daarvan door Augustinus.

De inleidingen worden verzorgd door dr. Piet Gerbrandy (UvA), dr Sjoerd Mulder (Tilburg School of Catholic Theology), prof. dr. Caroline Vander Stichele (Tilburg School of Catholic Theology) en drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut)

De studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met het Augustijns Instituut. De vertaling is verzorgd door het Augustijns Instituut en zal verschijnen in de Augustinus-reeks van uitgeverij Damon.

 

Praktische informatie
Wanneer: 23 oktober 2021, 10.30-16.30 uur. Inloop vanaf 10.00 uur
Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent. Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
Kosten: € 60.


Aanmelden kan via www.tiu.nu/AugustijnsInstituut (leden van de Augustijnse familie krijgen een aparte uitnodiging voor deze studiedag).

Voor nadere informatie kunt u mailen naar a.a.m.smeets@uvt.nl.