News and events Tilburg University

De moderne theologen: wie denkt waar en wat?

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

De hedendaagse theologie is breed en gevarieerd. In alle werelddelen en in allerlei contexten wordt aan theologie gedaan of over godsdienst en religie nagedacht. In deze cursus wordt telkens een bepaalde theologische stroming nader belicht.
Aanleiding en leidraad voor de cursus is het vorig jaar verschenen handboek 'De moderne theologen', met daarin een breed overzicht van de theologie in de 21e eeuw.

In 2022 verscheen De moderne theologen. Perspectieven op de 21ste eeuw, onder redactie van Marcel Poorthuis, Wilken Veen (Amsterdam: Boom uitgevers). Ruim 700 pagina’s met zo’n 90 portretten van hedendaagse denkers en theologen uit de hele wereld. 

Aan de bundel werkten 61 auteurs mee, die elk een of meerdere portretten schreven. De zestien hoofdstukken groeperen de portretten naar confessie, stroming of context en zijn telkens voorzien van een inleiding.

In een reeks van drie maal vier bijeenkomsten, kunt u nader kennis maken met de boeiende en inspirerende wereld van het nadenken over mens en wereld, over religiositeit en God; hoopvol en inspirerend en kritisch en tegen de stroom in.

In het najaar van 2023 gaat het achtereenvolgens over Joodse denkers, over Afrikaanse theologie, over Rooms-Katholieke theologen na Vaticanum II en Christelijke feministische theologie.

Voor 2024 worden twee reeksen ingepland rond respectievelijk: Protestantse theologen, Black theology, Islamitische denkers, Filosofische theologie (in het voorjaar) en een reeks over Oosters orthodoxe theologie, Anglicaanse theologen, Interreligieuze dialoog door christelijke theologen en Bevrijdingstheologie (in het najaar). Deze planning is onder voorbehoud. De reeksen zijn los van elkaar te volgen.

 

Programma

5 oktober 2023: Joodse denkers (hoofdstuk 5 in het boek) met dr. Leon Mock, universitair docent Judaïca van de Tilburg School of Catholic Theology (TST).

19 oktober: Afrikaanse theologie (hoofdstuk 11) met dr. Heleen Joziasse, diakonaal opbouwwerker bij Stek in Den Haag en in de periode 2009-2014 docent en onderzoeker aan de St. Paul’s University in Limuru (Kenia).

9 november: Rooms-Katholieke theologen na Vaticanum II (hoofdstuk 2) met prof. dr. Marcel Sarot, hoogleraar fundamentele theologie aan de TST.

23 november: Christelijke feministische theologie (hoofdstuk 8) met prof. dr. Mariecke van den Berg, bijzonder hoogleraar feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Praktische informatie

Wanneer:       5 oktober, 19 oktober, 9 november, 23 november 2023, telkens van 14.00-16.00 uur    
Locatie:           Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht
Deelname      € 265 (het boek kan apart besteld worden)
Aanmelden kan via deze link.

De cursus staat open voor belangstellenden. Voor GV-ers is accreditatie aangevraagd.