woman with camera

De moderne theologen: wie denkt waar en wat?

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

In 2022 verscheen De moderne theologen. Perspectieven op de 21ste eeuw, onder redactie van Marcel Poorthuis, Wilken Veen (Amsterdam: Boom uitgevers). Ruim 700 pagina’s met zo’n 90 portretten van hedendaagse denkers en theologen uit de hele wereld

De moderne theologen is een reeks over 21e eeuwse theologische stromingen, contexten en thema’s.

Na de eerste reeks in het najaar van 2023, kunt u komend voorjaar in een drietal bijeenkomsten nader kennis maken met de boeiende en inspirerende wereld van het nadenken over mens en wereld, over religiositeit en God; hoopvol en inspirerend en kritisch en tegen de stroom in. 

In iedere bijeenkomst krijgt u een deskundige inleiding op het thema en maakt u nader kennis aan de hand van een of meerdere teksten uit de besproken school of traditie.

 

Programma 

dr. Hans Van Eyghen, Filosofische theologie (hoofdstuk 15 van het boek)

dr. Heleen Joziasse, Afrikaanse theologie (hoofdstuk 11)

Anne Dijk MA, Islamitische denkers (hoofdstuk 6)

 

Praktische informatie
De cursus is geannuleerd en wordt komend najaar opnieuw aangeboden.