LUCE

In dialoog met je levensverhaal. Een gespreksmodel rond levensvragen en spiritueel welzijn in de eerstelijns zorg

Datum: Tijd: 09:30 Locatie: Cursus Nieuwegracht 61, Utrecht

In dialoog met je levensverhaal is een gesprekmodel voor geestelijke verzorging. In een reeks individuele gesprekken nodigt de geestelijke verzorger een gesprekspartner uit om na te denken en te praten over levensvragen aan de hand van diens levensverhaal.
De kracht van het model schuilt in zowel de praktische uitwerking van de reeks van zes gesprekken als in het wetenschappelijk kader waarop het model gebaseerd is.

Het gespreksmodel is het resultaat van het onderzoeksproject Palliatief Landelijk Onderzoek: Eerstelijns geestelijke verzorging, gericht op geestelijke verzorging thuis voor mensen in de palliatieve fase van hun leven. Het onderzoek richtte zich op het gebruik van het model en de effecten op het spiritueel welzijn. De belangrijkste bronnen van kennis en inzicht waren de ervaringen van de mensen met wie de gesprekken gevoerd werden en van de geestelijke verzorgers die bij onderzoek betrokken waren.

Hoewel het gespreksmodel primair bedoeld is voor mensen die thuiswonend zijn en in de palliatieve fase verkeren, bevat zij veel elementen die relevant zijn voor geestelijke verzorging in andere contexten en met andere doelgroepen. Aan de hand van het levensverhaal worden thema’s als identiteit, relaties, hoop, verleden en toekomst verkend - thema’s die voor veel geestelijk verzorgers herkenbaar zijn. Daarnaast worden andere werkvormen ingezet dan gesprek alleen, waarin bijvoorbeeld verbeelding en ritueel een rol spelen. Activerende werkvormen die juist ook in andere contexten bruikbare (en mogelijk ook verrassende) handvaten voor geestelijke verzorging bieden.

Het onderzoek Palliatief Landelijk Onderzoek: Eestelijns geestelijke verzorging bestond uit een drietal projecten van het onderzoeksprogramma Palliantie: meer dan zorg, gefinancierd door ZonMw. Meer informatie over de verschillende projecten is te vinden op de website van Palliaweb.

De cursus is een praktische training met het gespreksmodel, zodat je het als geestelijk verzorger kan aanbieden en gebruiken. Er is daarnaast aandacht voor de theoretische inzichten en de resultaten van het onderzoek naar het effect op het spiritueel welzijn. Tenslotte geeft de cursus aandacht voor de mogelijkheid van aanpassingen van het model aan de concrete situatie waarin de gesprekken plaats vinden.

 

Over de cursus

De cursus bestaat uit drie dagen (telkens twee dagdelen). Bij de cursus hoort een reader en het materiaal van het gespreksmodel (werkboek bij het model en handleiding voor geestelijk verzorger).
De cursus wordt afgesloten met een leernotitie met een reflectie op de eigen leervragen, de cursus en de mogelijkheden voor toepassing van het gespreksmodel in de eigen praktijk.

Aan het einde van de cursus:

  • begrijpt de cursist de theoretische onderbouwing van de coherentie van het gespreksmodel en de afzonderlijke gespreksthema’s;
  • heeft de cursus inzicht in de effecten van het gespreksmodel op het spiritueel welzijn van de gesprekspartner of cliënt;
  • kan de cursist het gespreksmodel toepassen in de eigen context en in afstemming op de wensen en mogelijkheden van de gesprekspartner.

Docenten

Dr. Anke Liefbroer & gastdocenten prof. dr. Hans Alma (UvH), dr. Erik Olsman (PThU) en prof. dr. Thijs Tromp (PThU).

De aandacht voor geestelijke verzorging thuis groeit en meer en meer klinkt ook de vraag naar een verantwoording van de inzet van geestelijke verzorging. De vraag heeft niet alleen te maken met de financiering van GV maar is tevens gerelateerd aan de professionalisering van het vakgebied. Geestelijke verzorging is een eigen domein en geestelijk verzorgers hebben in de keten van zorg voor mensen een eigen specifieke rol en betekenis.

In de nieuwe gezondheidsdefinitie van de WHO, ontwikkeld door arts-onderzoeker dr. Machteld Huber, wordt niet voor niets aandacht gevraagd voor de existentiële dimensie van gezondheid en welbevinden. Geestelijke verzorging positioneert zich in die dimensie van zorg, met aandacht en zorg voor levensvragen en spiritueel welzijn van mensen.

Praktisch

  • Wanneer: 8 november, 22 november, 6 december 2024. Telkens van 9.30-16.30 uur.
    Waar: Nieuwegracht 61, 3512 LB Utrecht.
  • Studielast: 2,5 EC (70 studie-uren).
  • Kosten: €1250 (inclusief lunch en literatuur).

De eerdere editie was geaccreditateerd door SKGV  met 8 punten in de categorie Vakbekwaamheid.

Voor informatie en aanmelden kunt u mailen naar a.a.m.smeets@tilburguniversity.edu.