News and events Tilburg University

De Bijbel als (aan)sprekend verhaal. Een performance van het Markusevangelie

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

Het succes van de jaarlijkse Matthäus Passion, de traditie van de Passiespelen in Tegelen, van lichtjestochten in de Kersttijd en zeker ook de live uitzending van The Passion, laten de meerwaarde zien van het ervaren of meebeleven van een bijbels verhaal.

Onderzoek maakt duidelijk dat met name jongere generaties eerder geraakt worden door ervaren en (mee)beleven dan door lezen. Die ervaring is uniek en intens en maakt indruk.

De praktijk van de performance betrekt het publiek nadrukkelijk bij het te vertellen verhaal en bewerkt zo een ervaring van ‘er deel aan hebben’. En daarmee blijkt het verhaal anders over te komen dan wanneer het gelezen wordt. Dat roept interessante vragen op over hoe een performance publiek, verteller(s) en verhaal met elkaar verbindt en hoe betekenis tot stand komt en wordt overgebracht. Een ander aspect is hoe performer(s) en publiek elkaar beïnvloeden en daarmee samen de uiteindelijke performance tot stand brengen.
Een bijzonder gegeven is dat de toenemende aandacht voor performance ons terugbrengt naar de begindagen van het Christendom. Exegeten wijzen erop dat het evangelie van Markus sporen bevat die duiden op een praktijk van mondelinge vertolking als een performance vóór dat er sprake was van een voornamelijk schriftelijke traditieoverlevering.

Tijdens de studiemiddag zal een recente performance van het evangelie van Markus centraal staan: Rough Mark van de Engelse Bijbelwetenschapper en priester Richard Burridge, die voor deze gelegenheid een eigen vertaling maakte van de Griekse tekst

Na een korte inleiding over de performance van Markus, wordt Rough Mark vertoond met de deelnemers aan de studiemiddag als publiek. Na afloop is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en om vragen te stellen aan zowel de inleider van de middag als aan performer Richard Burridge die online aanwezig zal zijn.

De studiemiddag wordt een ervaring en meteen ook een aanleiding om na te denken over hoe performance van (bijbelse) verhalen in de context van onze tijd een rol kan spelen bij het doorgeven van de wijsheid van religieuze tradities.

De studiemiddag wordt geleid door dr. Hans Lammers, presentiepastor en docent Nieuwe Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij is onder meer gespecialiseerd in het evangelie van Markus en doet onderzoek naar de interactie tussen mondelinge overleveringen en geschreven teksten in de vroeg-christelijke context.

 

Praktische informatie

Wanneer:       13 april 2023, 13.30-17.00 uur.
Locatie:           Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht.
Kosten             €30. Aanmelden via deze link.

De bijeenkomst is door SKGV geaccrediteerd voor 1 punt in de categorie Vakbekwaamheid.