Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Derde Willibrord Symposium

Missionair of radicaal? Willibrord in de Lage Landen

Voor de derde keer organiseert Luce op initiatief van prof. dr. Peter-Ben Smits (VU) en dr. Anton ten Klooster (Tilburg School of Catholic Theology) een symposium met een verrassende blik op Willibrordus, de apostel van de Lage Landen.

Het thema Missionair of radicaal? zet niet alleen een prikkelend vraagteken achter onze vanzelfsprekende beelden over de geschiedenis van de kerstening van onze streken, maar refereert natuurlijk ook naar de actualiteit van geradicaliseerde gelovigen of religieuze tradities die de vleugels uitslaan of culturen die zich juist bedreigd voelen.

De geschiedenis zal niet herschreven worden maar onze (voor)oordelen zullen ongetwijfeld een kritische spiegel voorgehouden krijgen.

Er zijn twee sprekers: Alex van Galen, scenarioschrijver en Sven Meeder, historicus.

Drs. Alex van Galen studeerde literatuurwetenschappen en werkt in de wereld van de film. Hij is scenarioschrijver van Rozengeur en Wodkalime en Michiel de Ruyter. Hij tekende ook voor het scenario van de film Redbad. De legende. In de film spelen zowel Willibrord als Bonifatius een rol. In de film bestaat tussen hen een soort leermeester – leerling relatie. De door de wol geverfde realist Willibrord, die dwang niet schuwt, en de idealist Bonifatius, voor wie de boodschap van de naastenliefde alleen door de weg van vrede verspreid kan worden.

Dr. Sven Meeder (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij doet onderzoek naar de wisselwerking tussen identiteit, geleerdheid en politiek in de vroege middeleeuwen. Samen met Eric Goosmann schreef hij Redbad. Koning in de marge van de geschiedenis (Spectrum, Houten, 2018).

Aan het slot van de avond zal het boek Willibrord door de eeuwen. Botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de Lage Landen (Berne Media, Berne, 2018) gepresenteerd worden.

Geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan de oecumenische vesperviering die net als voorgaande edities aan het symposium voorafgaat. De viering zal gehouden worden in de Domkerk.
Vanaf de Domkerk is het ongeveer 15 minuten wandelen naar de locatie van het symposium.

Programma
19.00 Oecumenische vesperviering in de Domkerk
19.30 Inloop
20.00 Welkom en lezing van: Alex van Galen (scenarioschrijver) en Sven Meeder (historicus)
21.20 Gevolgd door een gesprek met de zaal. Presentatie van de bundel en afsluiting.

Praktische gegevens

Datum: 7 november 2018

Locatie vesperviering: Domkerk, Domplein, Utrecht, 3512 JE Utrecht.

Locatie symposium: In de driehoek, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht

Toegang: € 10. U krijgt daarvoor een exemplaar van Willibrord door de eeuwen.

Opgave: via deze pagina


Wanneer: 07 november 2018 20:00

Einddatum: 07 november 2018 21:30