Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Bekering en radicalisering. Willibrord in de Lage Landen

De kerstening van de Lage Landen ging niet zonder slag of stoot. Het door generaties uit het hoofd geleerde '754 Bonifatius bij Dokkum vermoord' getuigt daar van. In de film Redban (regie Roel Reiné) vertelt het relaas van de kerstening waarin Bonifatius, Willibrordus en koning Radboud sleutelrollen speelden.

De film is een historisch epos over de botsing van oude religieuze tradities en de missionaire kracht van het christendom.

De film zal oordelen en vooroordelen over de kerstening minstens op scherp stellen en zo prikkelende en kritische vragen stellen.

"Bekering en radicalisering" is het derde symposium rond Willibrordus. Net als voorgaande jaren gaat aan de avond een vesperviering vooraf.

Details over het inhoudelijk programma worden op later tijdstip bekend gemaakt.

Praktische gegevens

Locatie: In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht

Meer informatie

Wanneer: 07 november 2018 20:00

Einddatum: 07 november 2018 21:30