Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Inspiratiedag: Dementievriendelijke geloofsgemeenschap

Meer en meer is er aandacht voor dementie en de impact die deze ziekte heeft. Niet alleen op het leven van de patiënten en hun dierbaren trouwens. Met de toenemende vergrijzing en omdat mensen langer thuis wonen, komen er in wijk en buurt allerlei initiatieven voor aandacht en opvang. Ook kerkelijke gemeentes en parochies krijgen steeds vaker te maken met dementie. Daarom is het belangrijk dat kerkgemeenschappen zich inzetten om dementievriendelijk te worden. Net als in de landelijke campagne Nederland dementievriendelijk, gaat het om kennis en praktische tips en suggesties. Wat je als kerk kan doen, is de aanleiding een inspirerende bijeenkomst onder de titel Dementievriendelijke geloofsgemeenschap. Een dag speciaal voor betrokken gelovigen en kerkelijke vrijwilligers maar ook voor pastores en pastoraal werkers.

Kennis- en inspiratiedag. 12 april 2018

Regelmatig is op televisie het spotje te zien: hoe in een bakkerswinkel iemand vriendelijk geholpen wordt bij het kiezen van een brood. Hoe je dat doet als je weet dat de klant alzheimer heeft. Je maakt het dan niet te moeilijk, je helpt ‘dementievriendelijk’. Overal ontstaan initiatieven en netwerken van Dementievriendelijke Gemeentes of Dementievriendelijke Gemeenschappen.

De kerken maken deel uit van de lokale gemeenschappen. En bovendien: ook gelovigen krijgen in huis, familie of buurt te maken met dementie. Wat ligt er meer voor de hand om ook de geloofsgemeenschap dementievriendelijk te maken?

Op de kennis- en inspiratiedag Dementievriendelijke geloofsgemeenschap gaat het precies daarover. Hoe kunnen pastores, vrijwilligers en betrokken gelovigen een bijdrage leveren? Wat hebben ze te bieden?

In de ochtend zijn er lezingen van bekende en betrokken deskundigen. In de middag zijn er twee parallelle sessies met workshops waarin u kunt leren en zich kan laten inspireren. Als opmaat houdt Erik Borgman voor de deelnemers een inspirerend pleidooi voor inzet en betrokkenheid.

De dag is bedoeld voor betrokken vrijwilligers en voor pastores, pastoraal werkers en dominees. De dag geeft inzichten, inspiratie en handreikingen en er ruim de tijd om vragen te stellen en met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Programma

9.15 Inloop Warande building, foyer

 • inschrijven
 • keuzes voor workshop

10.00 Opening en welkom Dante building, zaal DZ 2

10.15 Saskia de Jonge,

Wat is dat eigenlijk, dementievriendelijk?

11.00 prof. dr. Riet Bons-Storms

Waar is God als dementie een huis, een geloofsgemeenschap binnensluipt? Hoe kan ons geloof ons inspireren om een gemeenschap te blijven.

11.45 Mogelijkheid tot vragen en reacties.

12.00 Lunch Warande building, foyer

Er is gelegenheid de boekentafel te bezoeken.

13.30 Eerste ronde workshops Dante building, verschillende zalen

14.30 Tweede ronde workshops

15.30 Plenaire afsluiting Dante building, zaal DZ 2

prof. dr. Erik Borgman

16.00 Einde

 Workshops

 1. Meet & Greet. Wat is er allemaal te vinden in uw buurt aan voorzieningen en instanties? Hoe kan je samenwerken vanuit de kerk? Marjan van Dijk en Monique Valk.
 2. Rituelen. Rituelen bieden structuur en houvast in chaotische tijden. Welke oude en nieuwe rituelen lenen zich ervoor om troost, verbondenheid en trouw uit te drukken voor iemand die de greep op het leven kwijtraakt en voor de mensen eromheen? Marian Geurtsen.
 3. Luisteren & praten. Hoe maak je verbinding met mensen met dementie? Hoe kom je op verhaal en betekenis. Paula Irik.
 4.  Dwalen door verhalen. Bijbelse thema’s, alledaagse herinneringen. In deze workshop wordt gewerkt met mogelijkheden van het boek Dwalen door verhalen. Via verschillende invalshoeken rond een herkenbaar thema kan een gesprek op gang gebracht worden: een afbeelding, een bijbelfragment, een herkenbare situatie en enkele vragen. Anja Bruijkers en Hadewey Buitenwerf.
 5. Verlies en rouw. Dementie is niet alleen het verlies van je geheugen, het is ook een verlies van de persoon die je was en de mens die je kende. Hoe kan je zinvol omgaan met de ervaring van verlies en rouw? Rieke Mes.
 6.  (T)huisbezoek. Hoe ga je op bezoek bij een dierbare of bij een bekende met dementie? Hoe maak je daarbij zodanig contact, dat het voor beiden waardevol is en je samen kunt genieten? Marcelle Mulder.
 7.  Kringgesprekken over levensthema’s. Praten over de belangrijke thema’s in iemands leven. Hoe kom je die op het spoor en hoe kan je een nieuwe ketting rijgen die samenhang geeft in iemands identiteit en levensverhaal? Janco Wijngaard.

Over de sprekers en inleiders

 • Prof. dr. Riet Bons-Storm is emeritus-hoogleraar Vrouwenstudies en pastoraat aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Prof. dr. Erik Borgman is leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom aan de Universiteit van Tilburg.
 • Anja Bruijkers-Koel is geestelijk verzorger bij De Blije Borgh/Argos, oud gemeente-adviseur (gemeenteopbouw en pastoraat) PKN
 • Drs. Hadewey Buitenwerf studeerde sociologie. Ze is auteur en illustrator en oud gemeente-adviseur (gemeenteopbouw en pastoraat) PKN.
 • Drs. Marian Geurtsen is liturgist en ritueelspecialist. Vanuit haar eigen bedrijf specialiseert ze zich in het herontwikkelen van oude rituele vormen en vergeten tradities, met een zwaartepunt op het verbinden van de jaarkalender en de levensloop.
 • Paula Irik is als geestelijk verzorger werkzaam in de ouderenzorg bij Cordaan, Amsterdam, met als passie de eigen taal van mensen met dementie, het Dementees
 • Saskia de Jonge is coördinator trainingen bij Samen Dementievriendelijk.
 • Dr. Rieke Mes promoveerde op een onderzoek naar een zielzorgconcept voor mensen met dementie (Hoe kom ik thuis? Boekencentrum, Zoetermeer, 2011). Ze werkte als geestelijk verzorger en was Luce de docent in de cursus Dementie en spiritualiteit.
 • Drs. Marcelle Mulder verzorgt als beleidsadviseur geestelijke zorg bij zorgorganisatie Patyna veel bijeenkomsten over o.a. contact maken bij dementie met verzorgenden, familieleden en vrijwilligers. Ze schreef onlangs samen met Anniek Kramer Op bezoek bij een dierbare met dementie (Unieboek, Uitgeverij Het Spectrum), met ruim 60 ideeën om samen te genieten.
 • Drs. Janco Wijngaard werkt als geestelijk verzorger In Het Zonnehuis Doorn bij Respect Zorggroep Den Haag en maakt deel uit van het Trainersteam Expertisenetwerk van Reliëf. Hij is auteur van onder meer Tja, wat zal ik zeggen en 'k Zou zo graag een ketting rijgen (Boekencentrum Zoetermeer). Als trainer is hij ook actief bij Samen dementievriendelijk.

Praktische informatie

 • Data: 12 april 2018, 10.00 tot 16.00 uur
 • Locatie: Campus Universiteit van Tilburg. Dante gebouw, DZ 002.
  De campus van de universiteit is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid.
 • Kosten: € 40 (inclusief lunch).
 • Opgavevia deze pagina.
  Voor groepen van drie personen of meer geldt een korting. De kosten zijn dan €30 per persoon. Aanmelden via een mail naar a.a.m.smeets@tilburguniversity.edu
 • Accreditatie: SKGV 1 punt in de categorie Vakbekwaamheid.

Contactgegevens

Correspondentie-adres: Postbus 80101, 3508 TC Utrecht

Bezoekadres: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

Telefoon: (013) 466 38 00

E-mail: Algemeen

Voor alle activiteiten geldt een annuleringsregeling


Wanneer: 12 april 2018 09:30

Einddatum: 12 april 2018 16:00