Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Duurzaamheid en Apocalyps

De Apocalyps wordt geassocieerd met het einde van de wereld en het einde der tijden. De ondergang van het aardse leven. Toch is daarmee niet alles gezegd. Onder de beelden van de ondergang, gaat een oudere traditie schuil: in de Apocalyps wordt een ongeziene wereld geopenbaard. Dat levert een hoop- en verwachtingsvol perspectief op.

Het huidige verstaan van het laatste Bijbelboek illustreert dat de Apocalyps dat een representant is van wat in oude tradities werd overgeleverd als het toekomstperspectief van de mensheid, inmiddels bedolven is geraakt onder misinterpretaties en misverstanden, kortom niet meer wordt begrepen in de betekenis die het ooit had en die het ook voor de huidige mens en samenleving heeft wanneer wij de woorden kunnen plaatsen in hun tijd en de beelden kunnen duiden. Bij dit laatste kunnen we met een uiterlijke verstandelijke interpretatie geen toegang krijgen tot de lichtwereld en beeldentaal die in dit boek wordt gehanteerd. Het is immers een inwijdingsboek.

Hoe kunnen we tot die beeldentaal toegang krijgen vanuit verschillende geestelijke stromingen en wat is de betekenis daarvan voor onze huidige tijd? Hoe kunnen we de Apocalyps begrijpen, ervaren en doen? Deze vragen zullen centraal staan tijdens een try-out in Museum Catharijneconvent waarbij vanuit verschillende invalshoeken de Apocalyps zal worden belicht.

Een nieuw licht zal worden geworpen op de betekenis van de zendbrieven aan de zeven gemeenten, de zegels van het boek op Gods schoot en de bazuinen die weerklinken als de mens bij de inwijding zich zover heeft ontwikkeld dat de geestelijke wereld open gaat.

Over de sprekers

Prof. dr. Bastiaan (Kees) Zoeteman is hoogleraar Duurzaamheid en globilisatie aan TELOS, Brabant Centre for sustanable development.

Prof. dr. Marcel Poorthuis is hoogleraar Interreligigieuze dialoog aan de TST.

Dagvoorzitter is prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de TST en kenner van het werk van de kerkvader Augustinus.

Praktische gegevens

Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent. Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Kosten: €20

Opgave: via deze pagina

Wanneer: 12 december 2018 14:00

Einddatum: 12 december 2018 17:00