Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Een frisse blik op de kerkgeschiedenis

Drie kerkhistorici van de TST schreven samen een nieuw handboek: Katholicisme in Europa. Een geschiedenis (Boom uitgevers, Amsterdam, 2018). Op 9 november 2018 vertellen de auteurs over het concept van het boek en wat hun blik aan verrassende inzichten op een bekende geschiedenis oplevert.

In september verscheen een nieuw handboek kerkgeschiedenis, meer bepaald over de kerkgeschiedenis van het katholicisme in Europa. De auteurs verwerken in hun leesbare en handzame handboek niet alleen nieuwe inzichten van recent onderzoek, maar kozen ook voor een net iets andere benaderingswijze dan de traditionele handboeken.

Door andere accenten te leggen, en ook andere markeringen voor de grote tijdvakken en belangrijke ontwikkelingen voor te stellen, slagen de auteurs er de lezer een frisse kijk op de kerkgeschiedenis te presenteren.

Dat is niet onbelangrijk. Karim Schelkens schreef het al op zijn Facebookpagina: ‘wie iets van de Europese cultuur-, politiek-, of filosofiegeschiedenis wil vatten, iets van de actuele debatten over identiteit, die ontsnapt niet aan een verleden dat doordrenkt was van religie. En geïnformeerd zijn is, in tijden van fake news, altijd nuttig, voor verachters en liefhebbers. Vandaar deze Europese geschiedenis.’


Tijdens het symposium wordt het concept van het handboek uiteengezet. Zo wordt duidelijk welke nieuwe inzichten het boek geeft en natuurlijk ook waarom historische kennis waardevol is om hedendaagse ontwikkelingen en ook discussies en debatten beter te begrijpen.

Of het handboek inderdaad een vernieuwend is, is ter beoordeling aan de deelnemers van de middag.

Over de sprekers

Prof. dr. Paul van Geest, dr. Karim Schelkens en dr. Joep van Gennip zijn als kerkhistorici verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Praktische gegevens

Locatie: Ariëns Instituut, Keistraat 9, Utrecht

Kosten: €20

Opgave: via deze pagina

Wanneer: 09 november 2018 14:00

Einddatum: 09 november 2018 17:00