Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Gaudete et exsultate. Paus Franciscus over heiligheid in de hedendaagse wereld

Paus Franciscus schreef een exhortatie over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Een uitdagende tekst, die veel gelezen wordt. Ook in groepen. De exhortatie blijkt een rijke en inspirerende tekst.

Bij uitgeverij Adventiat verscheen onlangs een speciale leeswijze; een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Tilburg school of Catholic Theology.

Deze leeswijzer is aanleiding voor een inspiratieve middag, voor hen die nader willen kennis maken met het gedachtegoed van paus Franciscus, zich willen verdiepen in de boodschap van de exhortatie of die van plan zijn om in bijvoorbeeld de eigen parochie een leesgroep willen beginnen rond de exhortatie én de leeswijzer.

Over de inleiders

Vier inleiders staan garant voor verhelderende toelichtingen en inspirerende inleidingen. Met medewerking van prof. dr. Monique van Dijk (TST), dr. Juliëtte van Deursen (TST en FHTL), Mirjam Spruit (stafmedewerker CPS) en dr. Anton ten Klooster (TST).

Praktische gegevens

Locatie: Ariëns Instituut, Keistraat 9, Utrecht

Kosten: €20

Opgave: via deze pagina

Wanneer: 30 november 2018 14:00

Einddatum: 30 november 2018 17:00