Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Het goede luisteren. De kunst van de geestelijke begeleiding

Studiemiddag op 29 maart 2019 rond het nieuwe boek van Jos Moons

Goed luisteren is prachtig. Medemensen, medegelovigen, mogen zich uitspreken. Oude mensen kun je door goed te luisteren helpen om woorden te geven aan hun dankbaarheid, zieke mensen aan hun verdriet, jonge mensen aan hun zoeken. Niet zelden komt men onvermoede diepte op het spoor: een dragende kracht, een meelijdende God, de vrede van de heilige Geest...

Maar hoe voer je dit soort goede gesprekken? Hoe doe je aan geestelijke begeleiding? In de jongerengroep van je gemeente is een jonge vrouw God kwijtgeraakt. Een jongeman overweegt om priester te worden. Waar vraag je naar? Wat adviseer je? En waarom? Met iemand van middelbare leeftijd voer je gesprekken over de sleur van het leven, of over verlies en rouw. Hoe pak je dat aan?

Daarover gaat deze studiemiddag.

In het eerste gedeelte zijn drie experts aan het woord: Anke Bisschops, Bert Bakker, Jos Moons.

Het tweede gedeelte is praktischer; we gaan dan aan de slag met een concrete casus. Wat zeg je, en waarom?

De aanleiding voor de studiedag is de publicatie van een nieuw boek over geestelijke begeleiding: J. Moons, De kunst van geestelijke begeleiding. Een praktijkboek in ignatiaans perspectief, Berne, 2019.

Het boek zal op de dag te verkrijgen zijn

Programma

13.00 Inloop met boekentafel

13.30 Inleidingen

  • Anke Bisschops
  • Bert Bakker
  • Jos Moons
(Na iedere inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen).

15.00 Pauze met boekentafel

15.30 Casuswerk. Praktische uitwerking en suggesties.

Afronding met eerste exemplaar.

17.00 – 18.00 Borrel, boekentafel

Over de sprekers

Bert Bakker introduceerde in Nederland en Vlaanderen verschillende boeken over Motiverende Gespreksvoering en trainde een groot aantal pastores, zorgverleners en docenten in deze vorm van
gespreksvoering. Hij schreef twee in de PKN veelgelezen boeken over de thematiek van deze dag: Luisteren 2.0. Anderen tevoorschijn luisteren (2013) en Een goed gesprek (2018).

Dr. Anke Bisschops is supervisor, coach en psycholoog. Zij begeleidt en coacht (teams van) pastores, geestelijk verzorgers en religieuzen.

Dr. Jos Moons is jezuïet; hij werkt als studentenpastor en docent aan de KU Leuven; daarnaast is hij post-doc onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg en supervisor bij de opleiding van
geestelijke begeleiders voor de Vlaamse bisdommen.

Praktische informatie

Wanneer: 29 maart 2019, 13.00-18.00 uur

Locatie: Lutherse kerk, Hamburgerstraat 10, Utrecht

Kosten: € 7,50 (Studenten gratis; leden van VAK en Dialogos € 5)

Inschrijven via deze link.

De bijeenkomst is bij SKGV geaccrediteerd voor 1 punt in de categorie Vakbekwaamheid.Wanneer: 29 maart 2019 13:00

Einddatum: 29 maart 2019 18:00