Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Huis van barmhartigheid. Preken van Augustinus

Huis van barmhartigheid is de titel van de nieuwe bundel van vertaalde preken van de kerkvader Augustinus. Op deze studiedag zal de bundel niet alleen worden gepresenteerd maar ook inhoudelijk voorgesteld.

Aurelius Augustinus, Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema’s [Sermones de diuersis 336-358]. Ingeleid, vertaald en van aantekening voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen (Damon, Budel, 2018).

De titel van deze nieuwe bundel verzorgd door het Augustijns Instituut verwijst naar het kerkgebouw. Sermo 337 bijvoorbeeld werd uitgesproken bij gelegenheid van een feestelijke kerkwijding. U kunt zich de trotste congregatie voorstellen. Na veel inspanningen is dan eindelijk hun nieuwe kerk klaar. Augustinus stelt dan: ‘Dit hier is een tijdelijk gebouw en zal niet voor eeuwig blijven bestaan.’ Nu verbindt Augustinus daaraan de boodschap dat in de tijdelijkheid ook de belofte schuilgaat van het eeuwig leven, in onze tijd van kerksluitingen klinkt de preek ineens actueler dan wellicht gedacht.

De rode draad van de dag wordt gedragen door deze actualiteit. De vaak pijnlijke en soms omstreden sluiting of hergebruik van kerken. In het ochtendgedeelte twee sprekers.

In de middag wordt de bundel eerst inhoudelijk verkend in een drietal parallelle workshops. Aansluitend is er de feestelijke presentatie van de nieuwe Augustinus-vertaling.

Over de sprekers

Prof. dr. Herwi Rikhof is emeritus-hoogleraar Systematische Theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie (de voorloper van de huidige Tilburg School of Catholic Theology) en was in de jaren 1995 tot 2009 directeur van het Thomas Instituut. Hij is als pastor verbonden aan de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting (Nijmegen). Vorig jaar verscheen van hem Een schatkamer voor pelgrims. De Cenakelkerk van de Heilig Landstichting (Valkhof Pers, Nijmegen).

Drs. Elza Kuyk is als buitenpromovenda verbonden aan het project Religious Matters in an Entangled World (Universiteit Utrecht) met als promotoren Birgit Meyer en Hijme Stoffels. Ze is daarnaast werkzaam als coördinator van het Remonstrants Seminarium. Eerder was ze onder andere werkzaam voor oecumenische relaties van de Protestantse Kerk in Nederland.

Programma

Programma
10:00 Inloop
10:30 Opening door de dagvoorzitter, dr. Arnold Smeets (Luce)
10:45 God zou geen God zijn zonder barmhartigheid, prof. dr. Herwi Rikhof
11:30 Huis van God als tijdelijke woning: onbewoonbaar verklaard of onverklaard bewoond? drs. Elza Kuyk
12:15 Afsluiting van het ochtenddeel
12:30 Lunch
13:45 Drie parallelle workshops met geleide tekstlezing:
(1) Begeleiding door dr. Arnold Smeets: : Sermo 337 over het kerkgebouw.
(2) Begeleiding door dr. Vincent Hunink (Radboud Universiteit Nijmegen): Augustinus over zijn functioneren als bisschop
(3) Begeleiding door drs. Annemarie Six-Wienen (vertaalster Augustijns Instituut).
15:00 Presentatie van de bundel Huis van barmhartigheid, drs. Hans van Reisen, Augustijns Instituut
15:30 Borrel en gelegenheid tot ontmoeting.
Tijdens de lunch en na de presentatie is er gelegenheid het boek te kopen. In het auditorium is een boekentafel ingericht.

Praktische gegevens

Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Kosten: €35

Opgave: via deze pagina

Acreditatie: PE PKN: 0,25 (accreditatie bij SKGV is aangevraagd).


Wanneer: 29 september 2018 10:00

Einddatum: 29 september 2018 17:00