Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Boekpresentatie: De leefregels van Franciscus: de liefde achterna

Presentatie naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe boek van Willem Marie Speelman met een inspirerend commentaar op de leefregel van Franciscus van Assisi.

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met de komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid.

Dat gaat zeker op voor Franciscus als pleitbezorger voor zorg voor natuurlijke en sociale omgeving. Geldt het ook voor de leefregel die hij voor zijn volgelingen opstelde? Laat de moderne, zelfbewust mens zich iets aan een leefregel gelegen liggen?

In het symposium worden eerst zin en betekenis van een leefregel nader verkend. Vervolgens gaat de aandacht naar Fransiscus’ visie en ideaal. De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God.

Kernthema’s zijn: doen en (vooral) laten, nederigheid en broederschap, navolgen en niet-uitsluiten.

Boekpresentatie leefregel Franciscus

Programma

  • 14.00 Welkom
  • 14.15 Theo van Adrichem Hoe is het te leven onder een regel?
  • 14.45 Roshnee van Ossewaarde-Lowtoo Wat wil dat eigenlijk zeggen: kiezen voor je-zelf?
  • 15.15 Pauze
  • 15.30 Willem Marie Speelman Wat maakt deze regel anders dan andere regels?
  • 16.00 Presentatie van De liefde achterna. Aansluitend: borrel.

  Over het boek

  De liefde achterna. Leefregels van Franciscus bezorgd door Willem Marie Speelman (Meinema, Zoetermeer, 2018) bevat de volledige tekst van de belangrijkste leefregels van Franciscus. Willem Marie Speelman voorzag die van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd. Zo wordt een spirituele bron ontsloten, die 800 jaar later niets aan frisheid verloren heeft.

  Over de sprekers

  Drs. Theo van Adrichem OFM is vice-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.

  Dr. Roshnee van Ossewaarde-Lowtoo is postdoc-onderzoeker van de Tilburg School of Catholic Theology.

  Dr. Willem Marie Speelman OFS is directeur van het Franciscaans Studiecentrum.

  Praktische gegevens

  • Datum: 16 maart 2018, 14.00 tot 17.00 uur
  • Locatie: Zaal 006 (Adrianuszaal) Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 65 3512 BH Utrecht
  • Kosten: € 25 (inclusief het boek)
  • Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu
  • Opgave: via deze pagina.

  Contactgegevens

  • Correspondentie-adres: Postbus 80101, 3508 TC Utrecht
  • Bezoekadres: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht
  • Telefoon: (013) 466 38 00
  • E-mail: luce-crc@tilburguniversity.edu


   Voor alle activiteiten geldt een annuleringsregeling.

  Wanneer: 16 maart 2018 14:00

  Einddatum: 16 maart 2018 17:00