Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Liefde lijf en kerk – een mislukte drie-eenheid

Inspiratiedag over intimiteit in Dominicanenklooster Zwolle

Na het schandaal van seksueel misbruik in de kerk is er meer nodig dan maatregelen om herhaling te voorkomen. Er moet bezinning komen op wat intimiteit is en hoe mensen van de kerk daar meer vertrouwd mee kunnen worden. Daarom is er op de feestdag van de heilige Valentijn (14 februari) een inspiratiedag in het Dominicanenklooster Zwolle onder de titel Liefde, lijf en kerk: een mislukte drie-eenheid.

De inspiratiedag wordt georganiseerd door het Dominicanenklooster Zwolle, waar overigens een reliek van de heilige Valentinus bewaard wordt, in samenwerking met Luce, centrum voor religieuze communicatie van Tilburg University.

Tijdens de inspiratiedag wordt het thema van liefde, lijf en kerk verkend in korte lezingen en workshops, doorspekt met meditaties.

Er is een eenvoudige kloostermaaltijd en ruimte om te bidden met de broeders.

Programma

Psycholoog en coach dr. Anke Bisschops vertelt over de noodzaak tot zelfkennis en psychosociale ontwikkeling. Theoloog prof. Erik Borgman (Tilburg University) legt uit waarom de kerk over liefde en lichaam moet blijven spreken – en wat ze te zeggen heeft. Kerkhistoricus dr. Arnold Smeets (Luce, Tilburg School of Catholic Theology) bespreekt inspirerende voorbeelden uit de vroege kerkgeschiedenis. Dominicanes Holkje van der Veer verdiept zich in het persoonlijk gebed. Susanne de Jong-Tennekes laat ons ons lijf daadwerkelijk ervaren in een aantal lichaamsoefeningen.

De inspiratiedag is bedoeld voor professionele en vrijwillige werkers in de kerk.

Praktische informatie

Wanneer: 14 februari 2019, 15.00-21.00uur.

Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 27 Zwolle.

Kosten: € 40 (studenten € 25).

Inschrijven via deze link.

 

Accreditatie SKGV is aangevraagd. PKN PE 0,25.


Wanneer: 14 februari 2019 15:00

Einddatum: 14 februari 2019 21:00