Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Opening academisch jaar Tilburg School of Catholic Theology

Woensdag 22 augustus, 18.15 uur, Utrecht

Hierbij nodigen we u van harte uit voor de officiële opening van het studiejaar 2018 - 2019 op woensdag 22 augustus te Utrecht.

De opening begint om 18.15 uur met een plechtige eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal.

Kardinaal Willem Eijk zal voorgaan, samen met studentenpastores Ward Biemans en Michiel Peeters. Daarnaast concelebreren enkele docenten en rectoren van betrokken priesteropleidingen.Eerstejaarsstudenten van de Tilburg School of Catholic Theology en Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing vervullen ook een rol in de viering.

Aansluitend op de eucharistieviering zullen Marcel Sarot, decaan TST, en Eric Luijten, adjunct-directeur FHTL, het studiejaar officieel openen in zalencentrum In de Driehoek, aanvang 20.00 uur.

Anton ten Klooster verzorgt een mini-college “Paus Franciscus over geluk, heiligheid en het goede (studenten)leven”. Er is daarna tijd voor ontmoeting en het uitwisselen van verhalen onder het genot van een drankje en hapje.

De opening is bestemd voor alle studenten en medewerkers van TST en FHTL en belangstellenden.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Aanmelden kan via Openingtst2018

We hopen u te mogen begroeten op woensdag 22 augustus!

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Marcel Sarot, decaan TST
Ada van der Velden-Westervelt, faculteitsdirecteur TST

Eric Luijten, adjunct-directeur FHTL

Praktische Zaken

Locaties

De Sint Catharinakathedraal bevindt zich aan de Lange Nieuwstraat nummer 36. Zalencentrum In de Driehoek is op ongeveer 10 minuten loopafstand van de kathedraal gelegen aan het Willemsplantsoen 1c.

Aanmelden

We verwelkomen een ieder graag, maar in verband met het organiseren van de ontvangst in zalencentrum In de Driehoek vragen we u vriendelijk om u aan te melden als deelnemer. Aanmelden kan via Openingtst2018.Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de TST.

Telefoon: 013 - 466 3800, e-mail: bureautst@uvt.nl.Wanneer: 22 augustus 2018 18:30