Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Tradities van lectio divina
In de christelijke traditie is helder dat in de Schrift God het woord tot de gelovige richt. Gregorius de Grote omschreef de Schrift ooit als een persoonlijke brief van God aan de mens. Het lezen van de Schrift brengt de mens in een andere wereld, een buiten-tekstuele werkelijkheid van ‘de hemelse geheimen’, in de woorden van de woestijnvader Cassianus. Vooral in kloosters werd en wordt de geestelijke lezing van de Bijbel, de lectio divina, beoefend en ontwikkeld.


Voor de vijfde keer laten vier experts u kennismaken met vier tradities van lectio divina. Dat doen zij elk op een eigen wijze, passend bij de eigenheid van de spiritualiteit en geestelijke lezing van de traditie die centraal staat.

De inleiders geven telkens een introductie op leven en werk, waarna (eventueel samen te lezen) teksten van de desbetreffende auteur centraal staan.

In deze reeks zullen de inleiders de deelnemers aan de cursus vertrouwd maken met de Schriftlezing (lectio divina) en spiritualiteit van Efraim de Syrier (306-373), Julianne van Norwich (ca. 1342-ca. 1416), Thomas Merton (1915-1968) en Dorothee Sölle (1929-2003).

Met de reeks krijgen deelnemers een unieke gelegenheid kennis te maken met verschillende tradities van lectio divina, waarin de Schrift gelezen wordt omwille van een verstaan van Gods betrokkenheid op de wereld, het voeden van de ziel of het pogen te doorgronden van Gods mysterie.

Lectio divina is een verrijking voor persoonlijke (of professionele) spiritualiteit en een impuls voor de geestelijke leiding van pastores en geestelijk verzorgers.

De inleiders zijn: dr. Petra Galama (geestelijk verzorger en eigenaar SpiritWijs), prof. dr. Fred van Iersel (bijzonder hoogleraar Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, School of Catholic Theology), prof. dr. Anne-Marie Korte (hoogleraar Gender, religie, moderniteit, Universiteit van Utrecht) prof. dr. Gerard Rouwhorst (emeritus hoogleraar Liturgie, School of Catholic Theology).

Programma

Bijeenkomst donderdag 13 september: Efraim de Syriër door prof. dr. Gerard Rouwhorst.

Bijeenkomst donderdag 11 oktober: Dorothee Sölle door prof. dr. Anne-Marie Korte.

Bijeenkomst donderdag 1 november: Thomas Merton door prof. dr. Fred van Iersel.

Bijeenkomst vrijdag 30 november: Julianne van Norwich door dr. Petra Galama.

Praktische gegevens

Data: 13 september, 11 oktober, 1 november en 30 november 2018, 14.00 tot 16.30 uur.


Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht.

Kosten: € 25 per lezing of € 90 voor de reeks. Leden VAK of Dialogos: €20 per lezing.  Studenten TST en FHTL deelname gratis.

Studielast: 16uur (PE PKN: 0,25; accreditatie bij SKGV is aangevraagd).

Opgave: via deze pagina.

Wanneer: 30 november 2018 14:00

Einddatum: 30 november 2018 16:30