Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Relieken. Wonderen en verwondering

In het randprogramma van de grote tentoonstelling over relieken in het Museum Catharijneconvent vier docenten van de TST een college over relieken. Ze kozen elk een aspect om iets over de rijke, wonderlijke en soms vreemde vroomheid voor relieken te vertellen.

30 oktober 2018
Dr. Ton Meijers: Het canoniek recht en relieken
Iedere kerk heeft wel een of meerdere relieken. Van bekende en onbekende heiligen. Zijn alle relieken wel echt? Wat maakt iets tot een reliek? Wat mag en vooral ook: wat niet mag, maar soms toch gebeurt.

22 november 2018
Dr. Anton ten Klooster: Thomas van Aquino over reliekverering én de verering van zijn relieken
De beroemde middeleeuwse theoloog heeft behartenswaardige zaken over reliekverering gezegd. Na zijn dood werd hij zelf als heilige vereerd. Met zijn relieken is ook wat afgesjouwd, wat een eigenaardig inkijkje geeft in de middeleeuwse vroomheid.

27 november 2018
Dr. Karim Schelkens:De verering van de apostel Andreas
Het bijzondere van de Andreas-verering is, is dat de apostel zowel in het Westen als in het Byzantijnse Rijk vereerd werd. Over verschillen en overeenkomsten.

11 december 2018
Dr. Joep van Gennip: Reliekverering in de vroeg-moderne tijd

Na Middeleeuwen en Reformatie kreeg de verering van de relieken van heiligen een nieuwe impuls door de Contrareformatie. Er kwamen nieuwe heiligen en de verering van oude en vertrouwde heiligen kreeg een nieuwe impuls. Wat er veranderde is een interessante spiegel van de tijdgeest.Praktische gegevens

Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Informatie over de tentoonstelling en het randprogramma op de website van Museum Catharijneconvent.

Opgave: via het Museum Catherijneconvent

Wanneer: 11 december 2018 14:00

Einddatum: 11 december 2018 15:00