Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Themadag 2018. Here I Am. Identity and Vocation.

Wat doe ik hier? Wat geeft zin aan mijn leven? Wat wordt er van mij verwacht? Wat voor mens wil ik zijn? Dit zijn eeuwenoude fundamentele vragen. Vandaag, misschien meer dan ooit, klinken deze vragen ook bij mensen die betrokken zijn bij kerk en geloof. In Rome zal een speciale synode in oktober spreken over jongeren, roeping en onderscheiding. Het Nederlandse programma van de Wereldjongerendagen 2019 in Panama heeft als titel ‘Discover your Identity’. Vragen rond levensweg, roeping en identiteit zijn vragen die mensen van alle leeftijden zich stellen. Maar vooral jongeren worstelen vandaag de dag bijzonder met het onderscheiden van wat ze verwachten van het leven, geloof en kerk. De Tilburg School of Catholic Theology (TST) vroeg aan haar jonge onderzoekers om over deze vragen na te denken, vanuit ieders eigen expertise. Of je nu jong of oud bent, zoeker of begeleider: je bent welkom om meer te leren over identiteit en roeping vanuit de rijkdom van de theologie. U bent van harte welkom op deze themadag op 21 juni in Tilburg.

Programma

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 13.40 Welcome by Prof. Marcel Sarot (Dean of the Faculty)

13.40 - 14.00 Here I Am. Living a Liturgical Life - Sam Goyvaerts

We are all called to do something with our lives, be at as a pastor, a teacher, a manager, a parent… The underlying question is how we do this. This lecture will approach our theme of vocation and identity from a broader but fundamental perspective. For Christians in particular, vocation becomes a question of existence itself. To unfold this Christian mode of existence, we will make use of liturgical concepts and explore what it means to live life liturgically.

14.00 - 14.30 Workshop pitches

14.30 - 14.45 Coffee break

14.45 - 15.30 Workshop Round 1:

1. Voorbij de twijfel naar een bevestigend ‘Ja’: roeping in het Oude Testament – Bernice Brijan

2. Geroepen tot gemeenschap: Maaltijden in het evangelie van Lukas - Jonathan Pater

3. In-depth perspectives on Christian Life as Living a Liturgical Life - Sam Goyvaerts

15.30 - 15.45 Coffee break and workshop switch

15.45 - 16.30 Workshop Round 2:

1. ‘Leer jezelf kennen’: levensweg, roeping en identiteit ter sprake in de klas – Juliëtte van Deursen

2. Roeping, begeleiding & onderscheiding der geesten. Vier handvatten – Jos Moons SJ

3. The beatitudes and the call to happiness – Anton ten Klooster

16.30 Drinks

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de inhoud van de workshops: Themadag 2018

U kunt zich aanmelden via: https://tiu.nu/Themadag-2018

Wanneer: 21 juni 2018 12:30

Einddatum: 21 juni 2018 17:00