Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Wat bezielde Paulus?

De apostel van de heidenen, met Petrus patroonheilige van Rome en schrijver verschillende brieven die voor de ontwikkeling van het christelijke denken van groot belang zijn. Bekende teksten maar ook lastige of moeilijke teksten. Paulus-kenner Joop Smit schreef een toegankelijk boek.

Vanuit drie perspectieven worden de brieven nader verkend: vanuit het boek en met de blik van twee andere Paulus-kenners: prof. dr. Caroline Vander Stichele, hoogleraar aan de Tilburg School of Catholic Theology en dr. Michael Mulder, Nieuwtestamenticus van de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Dagvoorzitter is prof. dr. Bart Koet.

Over de sprekers

Dr. Joop Smit OSA doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Daarna schreef hij vier boeken over de afzonderlijke evangeliën.

Prof. dr. Caroline Vander Stichele is hoogleraar Bijbel in de moderne cultuur aan de TST.

Dr. Michael Mulder is universitair hoofddocent judaïca en Nieuwe Testament aan de TUA.

Prof. dr. Bart Koet is hoogleraar Nieuwe Testament aan de TST

Centraal staat het boek Joop Smit, Wat bezielde Paulus? Staalkaart van zijn brieven. Berne Media, Heeswijk, 2017 (klik op de link voor meer informatie).

Praktische gegevens

Locatie: Binnenstad Utrecht (Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht)

Kosten: €20

Opgave: via deze pagina

Wanneer: 29 november 2018 14:00

Einddatum: 29 november 2018 17:00