Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Wie loopt er weg met Maria?

Studie- en inspiratiedag op 22 maart 2019

Het motto van de meest recente Nacht van de Theologie stelde optimistisch vast dat God terug is in Nederland. En rondom kerstmis schreef ds. Carel ter Linden, dat de teksten over de geboorte van Jezus voor velen nog springlevend zijn. Dat strookt wellicht met het voorstel van de montfortanen aan Luce om een studie- en inspiratie-dag te organiseren over de stand van zaken rondom de Mariadevotie.

Is die bij velen niet vanzelfsprekender dan lange tijd gedacht is? Zijn de omstandigheden niet ten positieve gekeerd? Soms lijkt het, dat de christelijke traditie serieuzer wordt doorgegeven in Mariakapellen dan in de grote stads- en dorpskerken.

Toch zou het naïef zijn te denken dat traditionele vormen van Mariadevotie zonder meer geschikt zijn om een rol te spelen in pogingen om het christelijk erfgoed opnieuw tot leven te wekken. Is daarvoor niet meer nodig? Moet daarvoor niet op een nieuwe manier een link gelegd worden tussen de Mariadevotie, nieuwe vormen van spiritualiteit en de diaconale aspecten van het Evangelie?

Het symposium heeft een verkennend karakter, via theologische en cultuurwetenschappelijke.

Doelgroep zijn theologisch en mariaal geïnteresseerden, pastores en geestelijk verzorgers in het basis- of categoriale pastoraal en kerkelijke vrijwilligers.

Programma

In de ochtend inleidingen van dr. Charles Caspers (Titus Brandsma Instituut), dr. Grietje Dresen (Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. dr. Wiel Logister smm (emeritus-hoogleraar aan de voormalige Theologische Faculteit Tilburg en lid van de congregatie van de montfortanen).

In de middag wordt gezocht naar wat er leeft onder het kaarsvet. Er zijn twee reeksen van workshops met onder andere: Andries Govaart, Marie-José Dusseldorp, Yvonne van den Akker-Savelsbergh, Ko Schuurmans en Marian Geurtsen.

Prof. dr. Jozef Wissink verzorgt de afsluiting.

Praktische informatie

Wanneer: 22 maart 2019

Locatie: Gebouw Dante, campus Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg

Kosten: €45 (Studenten gratis; leden van alumniverenigingen VAK en Dialogos €35).

Inschrijven via deze link.

De bijeenkomst is bij SKGV geaccrediteerd en gewaardeerd met 0,5 punt in de categorie Levensbeschouwing en Spiritualiteit en 1 punt in de categorie Vakbekwaamheid.


Wanneer: 22 maart 2019 10:00

Einddatum: 22 maart 2019 17:00