LUCE

Informatie geestelijke verzorging

Op deze pagina kunt u terecht voor recent onderzoek op het gebied van geestelijke verzorging en voor modellen, werkvormen en suggesties voor de praktijk.

In dialoog met je levensverhaal is een gesprekmodel voor geestelijke verzorging. In een reeks individuele gesprekken nodigt de geestelijke verzorger een gesprekspartner uit om na te denken en te praten over levensvragen aan de hand van diens levensverhaal. 
De kracht van het model schuilt in zowel de praktische uitwerking van de reeks van zes gesprekken als in het wetenschappelijk kader waarop het model gebaseerd is.

Het gespreksmodel is het resultaat van het onderzoeksproject Palliatief Landelijk Onderzoek: Eerstelijns geestelijke verzorging, gericht op geestelijke verzorging thuis voor mensen in de palliatieve fase van hun leven. Het onderzoek richtte zich op het gebruik van het model en de effecten op het spiritueel welzijn. De belangrijkste bronnen van kennis en inzicht waren de ervaringen van de mensen met wie de gesprekken gevoerd werden en van de geestelijke verzorgers die bij onderzoek betrokken waren (voor informatie over het onderzoek: Palliaweb).

Hoewel het gespreksmodel primair bedoeld is voor mensen die thuiswonend zijn en in de palliatieve fase verkeren, bevat zij veel elementen die relevant zijn voor geestelijke verzorging in andere contexten en met andere doelgroepen. Aan de hand van het levensverhaal worden thema’s als identiteit, relaties, hoop, verleden en toekomst verkend - thema’s die voor veel geestelijk verzorgers herkenbaar zijn. Daarnaast worden andere werkvormen ingezet dan gesprek alleen, waarin bijvoorbeeld verbeelding en ritueel een rol spelen. Activerende werkvormen die juist ook in andere contexten bruikbare (en mogelijk ook verrassende) handvaten voor geestelijke verzorging bieden.

Bestelinformatie

Bestelinformatie

Het gespreksmodel In dialoog met je levensverhaal bestaat uit:

  • een handleiding voor geestelijk verzorgers. De handreiking is te downloaden via versie is beschikbaar via deze link.
  • een werkboek voor cliënten/patiënten. Online versie is beschikbaar via deze link (in het werkboek kan getypt worden. U kunt het document opslaan op uw eigen computer).

Handleiding en werkboek zijn als papieren versie te bestellen via: luce-crc@tilburguniversity.edu o.v.v. het aantal exemplaren dat u wilt hebben en uw postadres. Kostprijs per stuk voor de handleiding € 10 en voor het werkboek € 5 (exclusief verzendkosten). Betaling via factuur. 

Relevante links

Relevante links voor het werkveld geestelijke verzorging.
  • UCGV (Universitair Centrum Geestelijke Verzorging)
  • VGVZ beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers: link.
  • Kenniswerkplaats geestelijke zorg en zingeving: link. De website bevat ook een Kennisbank.
  • Palliaweb, Zingeving thuis met informatie over de drie PLOEG-projecten: op de website.