Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Bestuursleden

Besturen in de kerk is iets anders dan het besturen van een vereniging, stichting of bedrijf. De kerk is een geestelijke gemeenschap en maatschappelijke instelling tegelijk.Kerkgenootschappen hebben hun eigen structuren, normen en rechtsregels, veelal verankerd in dieperliggende theologische waarden. Als geestelijke gemeenschap hebben zij de vrijheid hun organisatie naar eigen overtuiging in te richten. Maar de inbedding in de Nederlandse samenleving betekent ook dat kerkelijke rechtspersonen, zoals een parochie, caritasinstelling of r.k. begraafplaats, gebonden kunnen zijn aan het civiele recht dat hier geldt.

Het is het mogelijk om alle in de navigatie te vinden bestuurscursussen in service op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met het secretariaat van de TST, luce-crc@tilburguniversity.edu.

Extra informatie

Een overzicht van beschikbare informatiedossiers gericht op (kerkelijke) bestuurders is te vinden op onze site www.lucepedia.nl in de rubriek 'voor bestuurders'.