LUCE

Kardinaal Willebrandslezing.

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: Campus TiU, Tilburg

De Kardinaal Willebrandslezing 2023 zal worden uitgesproken door prof. dr. Didier Pollefeyt (Katholieke Universiteit Leuven). Thema van het programma is de Holocaust educatie. Op scholen en via culturele programma’s wordt niet alleen lesgegeven over de geschiedenis van de genocide in de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Juist omdat de Holocaust staat voor het ultieme kwaad, gaat het in de programma’s over morele waarden en om medemenselijkheid en daarmee over de keuzes die we nu maken

In zijn lezing onderbouwt professor Didier Pollefeyt de stelling dat het nazisme niet zomaar als een aanval op de ethiek als zodanig dient begrepen te worden, maar op een heel specifiek ethisch verstaan, met name een ethiek geworteld in het joodse monotheïsme. De vernietiging van het jodendom en het joodse volk was daarom niet zomaar een uitwas van het nazisme maar de kern ervan.

De stelling is dat door terug te keren naar de joodse grondslagen van onze cultuur, en meer bepaald van het christendom, we nieuwe antwoorden kunnen vinden op de ethische crisis van vandaag.

De ethische analyse van het morele drama van de holocaust wordt tevens vertaald in een aantal aanbevelingen om het fenomeen van ‘holocaust vermoeidheid’ in de klas te overwinnen en om ‘holocaust educatie’ tot motor te maken van een toekomstgerichte visie op onze beschaving.

Het programma begint met een inleiding door Anne-Maria van Hilst over haar ervaringen als educator. Vanuit haar onderwijsachtergrond en joodse identiteit zal ze iets vertellen over het belang van holocausteducatie.

Daarnaast is er aandacht voor de Auschwitz Study Visits die de KRJ organiseert.

 

Over de sprekers

Anne-Maria van Hilst is docent levensbeschouwing, projectmedewerker educatie bij de stichting Na de oorlog, museum educator bij het  Joods Historisch Museum, en ze is actief betrokken bij de  Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Didier Pollefeyt is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, waar hij onder andere joods-christelijke dialoog en post-holocaust theologie doceert. Hij is Directeur van het Centrum voor Vredesethiek en auteur van de monografie Ethics and Theology after the Holocaust.

 

Programma

13.00   Inloop                                                                       
13.30   Woord van welkom en inleiding door de dagvoorzitter
13.45   Inleiding door Anne-Maria van Hilst MA

14.15   Pauze
14.30   Video over en toelichting bij de Auschwitz Study Visitis

14.45   Lezing prof. dr. Didier Pollefeyt
15.30   Pauze
15.45   Hervatting lezing prof. dr. Didier Pollefeyt                                       

16.15 Vragen en nabespreking
16.45 Afsluiting door de dagvoorzitter en aansluitend: gezellig samenzijn

De Kardinaal Willbrandslezing wordt georganiseerd door de Katholiek Raad voor het Jodendom (KRJ) in samenwerking met TST Luce.

 

Praktisch

Wanneer:  11 oktober 2023, 13.00-17.00 uur

Waar: Campus Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 Tilburg (precieze locatie wordt nader bekend gemaakt)

Kosten  €10. Vrienden van de KRJ gratis. Aanmelden is verplicht via deze link: https://www.tiu.nu/Willibrandslezing