Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Professionele Leergangen

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs. De volgende pastorale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Geestelijke verzorging en pastoraat: Theologie over de grens

Start in najaar 2018. Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniƫren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces. Lees verder.

Spiritualiteit in de samenleving

Drie bijeenkomsten vanaf 26 september 2018. De laatste God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? Lees verder.

Enkele leergangen zijn reeds van start gegaan of hebben hun maximaal aantal deelnemers bereikt. Inschrijving is helaas niet mogelijk, maar de cursus wordt wellicht later opnieuw aangeboden. Als deelnemer kunt u de informatie nog wel terugvinden in de linker navigatiekolom. Bovendien is het mogelijk om alle in de navigatie te vinden leergangen in service op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met Luce, zie contactgegevens in de rechterkolom.