News and events Tilburg University

Lezen met professoren

Datum: Tijd: Tijdstip volgt Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

Voor het aanbod Lezen met professoren hebben hoogleraren vanuit hun kennis van zaken enkele thematische literatuurlijsten opgesteld. Het gaat om thema’s die met hun specialisme van doen hebben en die relevant zijn voor hedendaagse ontwikkelingen binnen theologie, spiritualiteit en samenleving.

De literatuurlijst bevat boeken (of hoofdstukken daaruit) en artikelen op wetenschappelijk niveau en geven de actuele stand van zaken rond de betreffende thematiek weer.

Aanbod

De hoogleraren bieden thema-gerelateerde literatuurlijsten aan binnen hun vakgebied. In overleg wordt de literatuurlijst vastgesteld en de student uitgenodigd om op basis van het lezen en bestuderen een paper te schrijven.

Het paper is een beredeneerde samenvatting van de bestudeerde literatuur of een artikel met een vraagstelling op basis van de stof die in de literatuurlijst behandeld wordt.

Het paper wordt door de hoogleraar gelezen en beoordeeld. Het leertraject wordt afgesloten in een gesprek tussen hoogleraar en deelnemer op basis van het ingeleverde paper.

Voor deelnemers is het aanbod Lezen met professoren een unieke kans om zich op academisch niveau te verdiepen in een specifiek onderwerp.

Protocol

Geïnteresseerden melden zich aan via Luce en vermelden de keuze van de hoogleraar en thema en een (korte) toelichting of motivatie.
Na inschrijving ontvangt de deelnemer de literatuurlijst en volgt een kennismakingsgesprek met de desbetreffende hoogleraar (1 uur). In dit gesprek wordt de literatuurlijst toegelicht en kunnen afspraken gemaakt worden voor (beperkte ) wijzigingen of aanvullingen (ca. 50 pagina’s literatuur binnen de lijst).

Na afloop van het kennismakingsgesprek wordt de definitieve literatuurlijst vastgesteld. De student leest en bestudeert de literatuur op eigen gelegenheid. Het gaat om ca. 350 pagina’s literatuur. De student schrijft vervolgens het paper, (ca. 2000 woorden, conform de stylesheet).

Het paper wordt door de hoogleraar beoordeeld. Eventueel geeft de hoogleraar feedback als de kwaliteit van het paper verbetering verdient. Bij voldoende beoordeling volgt het afrondende gesprek (1 uur).

Het traject wordt afgesloten met een certificaat (Edu-badge). De studiebelasting is 2,5 EC (70 uur). De literatuurlijst bevat ca. 350 pagina’s wetenschappelijke literatuur.

Voor deelname aan Lezen met professoren geldt dat deelnemers een afgeronde academische opleiding hebben op MA niveau.

Keuze opties

  1. prof. dr. Rob Faesen, hoogleraar Middelnederlandse mystieke literatuur: Thema 1 Christelijke mystieke literatuur.
  2. prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis: Thema 1 Bijbelse parabels als uitnodiging voor de doordenking van de huidige economie.
  3. prof. dr. Marcel Sarot, hoogleraar Fundamentele theologie: Thema 1 Maria; Thema 2 Het probleem van het kwaad.
  4. prof. dr. Willem Marie Speelman, hoogleraar Franciscaanse spiritualiteit. Thema Franciscaanse zorg/spiritualiteit; Thema 2 Zorg & vrede; Thema 3 Franciscaanse spiritualiteit (specificatie in overleg).
  5. prof. dr. Caroline Vander Stichele, hoogleraar Bijbel in de moderne cultuur (thema nader te bepalen).

Bij voldoende beschikbaarheid van de hoogleraar is er in overleg een mogelijkheid om het aanbod uit te breiden met een privatissimum: 4 colleges door de hoogleraar met de deelnemer(s) van één thema (maximaal 4 personen). De studiebelasting is 3 EC (84 uur).

Praktische informatie

Studiebelasting 2,5 EC (of 3EC in geval van uitbreiding)

Kosten:  € 600 (voor de uitbreiding met een privatissimum €1950)

Nadere informatie en aanmelden kan via een mailtje naar luce-crc@tilburguniversity.edu.