Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Aanbevolen links

Voor cursorisch of educatief aanbod van andere organisaties waarmee Luce/CRC samenwerkt, verwijzen wij graag naar onderstaande websites.

Klinische Pastorale Vorming, bezoek de website

Kenniscentrum Cogis, bezoek de website

Protestantse Theologische Universiteit, postacademische cursussen

Katholiek Documentatie Centrum, bezoek de website

Christelijke meditatie, bezoek de website

Centrum voor Psychodrama, bezoek de website

Centrum voor Bibliodrama, bezoek de website