LUCE

Liturgie+ De dynamische betekenis van het kerkgebouw

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Stevenskerk, Nijmegen

Veel christelijke gemeenschappen in Nederland en West-Europa worstelen met het behoud, de financiering en de (her)bestemming van hun kerkgebouw. Op dit symposium staat de fundamentele vraag centraal naar de betekenis van het kerkgebouw, vanuit haar oorspronkelijke bestemming.

Kerkgebouwen zijn altijd gebouwd in functie van de liturgie, dat is hun primaire bestaansreden. Daarnaast hebben ze door historische ontwikkelingen in onze huidige samenleving ook heel wat andere betekenissen en functies gekregen.

Aanknopend bij de oorspronkelijk functie van het gebouw, de liturgie, wil dit symposium op zoek gaan naar de meervoudige betekenis en functies van het kerkgebouw en hoe deze zich verhouden tot de primaire, liturgische functie van het gebouw. Welke betekenissen heeft het kerkgebouw vandaag in een laatmoderne samenleving? Hoe kunnen liturgie, ruimte en meervoudige betekenis en gebruik elkaar versterken in deze tijd? Welke nevenfuncties zijn er mogelijk? Hoe verhouden deze zich inhoudelijk en ruimtelijk tot de liturgie?

Het symposium wordt georganiseerd door het Genootschap voor Liturgiestudies en de Liturgische Kring in samenwerking met Luce.

 

Programma

10.00 uur   Inloop met koffie en thee
                         Opening en welkom

10.30 uur   Over de mystagogiek van het kerkgebouw
Inleiding door prof. dr. Bert Daelemans s.j. (ingenieur-architect, musicus  en hoogleraar theologie aan de Universidad Pontificia Comillas in Madrid)

11.15 uur   Vragen en gedachtewisseling

11.30 uur   Pauze met koffie

11.45 uur   Over liturgie en ruimte
 Inleiding door dr. Sam Goyvaerts (universitair docent liturgiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic Theology) en ds. Hans Uytenbogaardt (emeritus-predikant, oud-secretaris Eredienst en oud-lid van de Bouw- en Restauratiecommissie van de Protestantse Kerk in Nederland)

12.30 uur   Vragen en gedachtewisseling

12.45 uur   Middaggebed

13.00 uur    Lunch

13.45 uur   Drie concrete casussen

  •  Stevenskerk Nijmegen. Presentatie Theo Andriessen, directeur Stevenskerk en en ds. Wilma Hartogsveld, stadspredikant van Nijmegen
  • St. Martenskerk Sint-Truiden (Limburg, België). Presentatie ir. ar. Regis Verplaetse, architect bij bureau UR Architects
  •  Oranjekerk Amsterdam. Presentatie ds. Joke van der Velden, emeritus-predikant Oranjekerk
                          

14.45 uur  Gesprek en gedachtewisseling naar aanleiding van de casussen

15.30 uur  Afsluiting en borrel

 

Praktische informatie

Wanneer: 12 oktober 2023, 10.00 - 15.30 uur

Waar: Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen

Kosten:  € 40,- voor belangstellenden; € 20,- voor leden van het Genootschap voor Liturgiestudie en de Liturgische Kring; € 10,- voor studenten.

Aanmelden via deze link.