LUCE

Liturgie +. De dynamische betekenis van het kerkgebouw

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Stevenskerk, Nijmegen

Veel christelijke gemeenschappen in Nederland en West-Europa worstelen met het behoud, de financiering en de (her)bestemming van hun kerkgebouw. Op dit symposium staat de fundamentele vraag centraal naar de betekenis van het kerkgebouw, vanuit haar oorspronkelijke bestemming.

Kerkgebouwen zijn altijd gebouwd in functie van de liturgie, dat is hun primaire bestaansreden. Daarnaast hebben ze door historische ontwikkelingen in onze huidige samenleving ook heel wat andere betekenissen en functies gekregen.

Aanknopend bij de oorspronkelijk functie van het gebouw, de liturgie, wil dit symposium op zoek gaan naar de meervoudige betekenis en functies van het kerkgebouw en hoe deze zich verhouden tot de primaire, liturgische functie van het gebouw. Welke betekenissen heeft het kerkgebouw vandaag in een laatmoderne samenleving? Hoe kunnen liturgie, ruimte en meervoudige betekenis en gebruik elkaar versterken in deze tijd? Welke nevenfuncties zijn er mogelijk? Hoe verhouden deze zich inhoudelijk en ruimtelijk tot de liturgie?

Het symposium wordt georganiseerd door het Genootschap voor Liturgiestudies en de Liturgische Kring in samenwerking met Luce.

 

Informatie over het programma en de sprekers volgt.

 

Praktische informatie

Wanneer: 12 oktober 2023, 10.00 - 15.30 uur

Waar: Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen

Kosten:  € 40,- voor belangstellenden; € 20,- voor leden van het Genootschap voor Liturgiestudie en de Liturgische Kring; € 10,- voor studenten.

Aanmelden via deze link.