News and events Tilburg University

Verlost van onzin. De spiritualiteit van een welgevormde intuïtie

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

Leidraad voor de cursus is de spirituele klassieker Verlost van onzin, van de Perzische filosoof en theoloog Al-Ghazali (1058-1111). Deze openhartige en religieus diepdoordachte autobiografie wordt in vier bijeenkomsten gelezen en geduid. Daarnaast werken we aan vormen om deze oude tekst relevant te maken voor zingeving vandaag de dag.

Ghazali werd gedreven door een diepe hang om de wereld te begrijpen; een wereld die (in zijn tijd net zoals de onze) maar moeilijk te begrijpen valt en waar de wirwar van meningen en opinies het zicht op wat waar is en werkelijk van belang zowat ontnemen.
De zoektocht van Ghazali doet denken aan de spiritualiteit van Johannes van het Kruis of aan het denken van Descartes. Wie het boek leest (en de verhelderende inleiding) ontdekt gaandeweg dat de Arabische en islamitische bronnen waar Ghazali uit put voor mensen van nu, uit een andere tijd en een andere cultuur en religieuze traditie, herkenbare wijsheid biedt.
De cursus biedt een kennismaking met de Islamitische spiritualiteit. Dat maakt de cursus relevant voor het verdiepen van een professionele spiritualiteit en voor het voeren van gesprekken rond zingeving in een multireligieuze context.

 

Over de cursus

De cursusdoelen zijn:
1) kennismaking met Ghazali en zijn wereld,
2) praktijkervaring spirituele klassiekers omzetten naar zingevingsactiviteiten,
3) reflectie op hoe een 'vreemde' religie inspiratiebron kan zijn voor zingeving.

In iedere bijeenkomst wordt een deel van de inleiding en een deel van de vertaling besproken. Van deelnemers wordt verwacht dat de literatuur vooraf gelezen is.

Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid om vragen te stellen en leeservaringen uit te wisselen.

In de bijeenkomsten gaat het daarnaast om het ontwikkelen van werkvormen voor zingevingsactiviteiten die gebruikt kunnen worden in de professionele praktijk van onderwijs, pastoraat en geestelijke verzorging.

Het boek bij de cursus is Al-Ghazali. Verlost van onzin. Autobiografie. Vertaling, inleiding en toelichting Cornelis van Lit & Gerko Tempelman (Amsterdam: Boom, 2021).

 

Over de docenten

Dr. Cornelis van Lit is islamoloog. Hij is postdoc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en is verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Anne Dijk MA (alleen op 12 mei). Islamoloog en promovenda aan de VU. Ze is verbonden aan het Fahm Instituut, gericht op het voor een breder publiek toegankelijk maken van academische kennis over islamistische tradities met het oog op verdieping, inspiratie en verbinding.

 

Praktische informatie
Wanneer: 31 maart, 21 april, 12 mei, 2 juni 2022, telkens van 14.00-16.30 uur
Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht
Deelname € 195. Het boek Al-Ghazali. Verlost van onzin (Boom Klassiek, 2021) is bij de prijs inbegrepen.

Studielast 42 studieuren (1,5 EC); de cursus is door SKGV geaccrediteerd met 1 punt in de categorie Levensbeschouwing en spiritualiteit en 3 punten in de categorie Vakbekwaamheid.

Aanmelden via deze link.