News and events Tilburg University

Gastvrijheid als uitdaging voor de theologie

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht

Kerken zijn graag gastvrij. Menig kerkgevel wordt gesierd met berichten als: ‘De kerk is open. Welkom’. En zeker als parochies of gemeenten proberen om missionair te zijn, staat gastvrijheid voor niet-gelovigen hoog op de agenda. Dat past bij een gekoesterd zelfbeeld met oude Bijbelse papieren: de kerk dient gastvrij te zijn; gelovigen staan open voor ontmoeting en gesprek.

Het oogt vriendelijk, die gastvrije kerk. Maar is het dat ook echt? Door jezelf te benoemen als 'gastvrij' spreek je tegelijkertijd de behoefte uit dat anderen afhankelijk van je willen zijn. Schuilt daar niet een verlangen naar macht in? Een nostalgisch terugverlangen wellicht, naar de kerk van weleer die nog een gewichtige plek in de maatschappij had?

In onze post-christelijke samenleving is de centrale rol van de kerk al lang uitgespeeld. Zelfs met wervende berichten aan de gevel komen er nauwelijks mensen naar de kerk. Als onze gastvrijheid dus niet langer gewenst is, waarom willen we ons dan nog zo graag als gastvrij blijven benoemen?

Misschien biedt dit wel nieuwe kansen: de kerk zou zichzelf kunnen gaan verstaan als 'vreemdeling en bijwoner'. Als gast, in plaats van gastheer. Wat is er theologisch te zeggen over zo'n perspectiefwissel?

Een treffende illustratie van zo'n perspectiefwisseling is de beroemde icoon De Gastvrijheid van Abraham van Andrej Rublev waar de gasten van Abraham evenzeer gastgevers blijken (zie link).

Aanleiding is het verschijnen van Sjoerd Mulder, The Turn to The Church in The Twentieth and Twenty-First Centuries. A Promising Ecclesiology (London: Routledge, 2022). Meer informatie over het boek via deze link.
 

Over de sprekers

Prof. dr. Jan Loffeld is hoogleraar praktische theologie aan de TST.

Remco van Horik is MA-student aan de TST.

Paul van der Hamsvoort is MA student aan de TST en was kandidaat Jonge Theoloog des Vaderlands namens de TST.

Dr. Yves De Maeseneer is hoofddocent fundamentele theologische ethiek en coördinator van de onderzoekseenheid Theologische en comparatieve ethiek van de KULeuven.

Dr. Sjoerd Mulder is verbonden aan de TST en visiting professor aan de KU Leuven.

 

Praktische informatie
Wanneer:         3 juni 2022, 14.00-15.45 uur
Locatie:             Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht (lokaal 006) en via zoom
Deelname        is gratis
Aanmelden      via deze link.