News and events Tilburg University

Augustinus en de menselijke lichamelijkheid

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

Augustinus en de menselijke lichamelijkheid. Een interdisciplinair gesprek

Seminar en webinar op 22 juni 2022

Augustinus is voor theologen bekend terrein. De kerkvader toont zich in zijn werk een mensenkenner. Hoe relevant zijn nog zijn inzichten voor ons vandaag? Kan je als theoloog met zijn ideeën en opvattingen aankomen als het gaat over hoe vandaag de dag wordt nagedacht over mens-zijn, over lichamelijkheid of over grote vragen als de menselijke autonomie of kwetsbaarheid en veerkracht?

Dr. Martin Claes schreef over Augustinus’ denken over het menselijk lichaam in de context van hedendaagse debatten in de wijsgerige theologie en de cognitieve wetenschap van de religie.

Zijn boek verscheen in april van dit jaar in de reeks Reading Augustine. De reeks staat onder redactie van Miles Hollingworth en wordt uitgegeven door de academische uitgeverij Bloomsbury. De reeks beoogt het werk van Augustinus, een spiritueel en intellectueel icoon van de Westerse traditie, in debat te brengen met hedendaagse theologische en filosofische vragen over mens, schepping en zingeving.

 

Boekgegevens

Martin Claes, On Christology, Anthropology, Cognitive Science and the Body. Reading Augustine, vol. 17. London: Bloomsbury, 2022. ISBN 9781350296084. Voor nadere informatie zie deze link.

 

Programma

Het menselijk lichaam is in alle verdeeldheid een thema dat verbindt: alle mensen zijn lichamelijk. In het boek worden drie teksten van Augustinus over het menselijk lichaam gelezen en in gesprek gebracht met thema’s uit de hedendaagse wijsgerige studie van theologie (wat voor lichaam heeft een mens die verrezen is? Hoe is zinloos lijden te verenigen met een barmhartige God?). In een daaropvolgende stap worden dezelfde teksten van Augustinus herlezen, in dialoog met thema’s uit hedendaags godsdienstwetenschappelijk onderzoek (religie en evolutie, menselijk lichaam en beoefening van religieuze praktijken.) Drie perspectieven op de persoon van Christus helpen het interdisciplinaire gesprek richting te geven: Gods zelfontlediging in Christus, Christus als de goddelijke Logos, en Christus de Verrezen Heer.

Na de aanzet voor het interdisciplinair gesprek door dr. Martin Claes geven twee wetenschappers hun respons als bijdrage voor de dialoog.

Prof. dr. Monique van Dijk – Groeneboer vanuit haar specialisme religieuze educatie en dr. Roshnee Ossewaarde Lowtoo vanuit de filosofie over mens en natuur.

 

Praktische informatie

Wanneer:       22 juni 20122, 14.00-15.30 uur
Locatie:           Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht )lokaal 006) en online via zoom
Deelname      is gratis. Aanmelden verplicht via deze link.