Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Teksten en publicaties Luce / CRC

Teksten

Publicaties

Onderstaande publicaties zijn gerealiseerd naar aanleiding van één van de activiteiten van LUCE/CRC. De inhoud van de publicaties is voor de verantwoordelijkheid van de betreffende auteurs en/of redacteuren.

Toptheologen. The Next Generation

Theologie aan het begin van de 21e eeuw. Te bepalen wie de zeven grootste theologen van dit moment zijn, is een hachelijke zaak. Op uitnodiging van de bekende cultuurtheoloog Frank G. Bosman gaan zeven experts gaan deze uitdaging echter aan. Zij introduceren voor een breed publiek zeven van de grootste theologische toppers van dit moment, ‘the next generation’: Gavin d’Costa, John Milbank, Sarah Coackley, Janet Soskice, Rowan Williams, John Zizioulas en Alister McGrath. Allemaal staan zij in de spanning tussen kerk, cultuur en wetenschap. En allemaal stellen ze fundamentele vragen bij ons bestaan: wat betekent taal? Wat is kennis? Wie is God? Een degelijke kennismaking. Naar aanleiding van de gelijknamige LUCE-lezingencyclus. Lees verder.

Hemel en hel: Beelden van het hiernamaals in het westers christendom

Niemand weet echter hoe het er na het graf uitziet. En om het onzienbare en het ontzegbare toch zichtbaar en bespreekbaar te maken, neemt de zoekende mens zijn toevlucht tot metaforen en beelden. Deze bundel bevat het merendeel van de lezingen van de LUCE-cyclus met dezelfde naam onder eindredacteurschap van Luce-medewerker Frank G. Bosman. Lees verder.

Avant Garde en religie: Over het spirituele in de moderne kunst 1905–1955

Als zwart vuur brandt de 'historische avant-garde' in de eerste helft van de twintigste eeuw op het Europese toneel. Schilders, schrijvers en musici zien zichzelf als nieuwe priesters en profeten, en willen een nieuwe mens en een nieuwe maatschappij realiseren. Bundel naar aanleiding van gelijknamige lezingencyclus van LUCE/CRC onder eindredacteurschap van Theo Salemink (TST) en LUCE-medewerker Frank G. Bosman. Lees verder.

De ene Regel is de andere niet... : Vijf spirituele grootmeesters over werk en leiderschap

Werk is zeer belangrijk voor de identiteit van een individu. Vele grote denkers uit de christelijke traditie hebben hierover uitvoerig nagedacht. Zij hebben regels ontwikkeld om een balans te vinden tussen 'ora' en 'labora': Augustinus, Benedictus, Franciscus, Ignatius en Dominicus. Bundel naar aanleiding van gelijknamige lezingencyclus.  Onder eindredacteurschap van Huub Klamer (VNO/NCW) en Frank G. Bosman (LUCE/CRC). Lees verder.

Vaarwel: Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen

Deze pas verschenen bundel belicht nieuwe aspecten rond uitvaart en uitvaartrituelen vanuit historisch, maatschappelijk en pastoraal gezichtspunt, vanuit de theologie, filosofie en psychologie, alswel vanuit de architectuur en de kerkmuziek. De bijdragen aan dit boek gaan o.a. terug op het LUCE/CRC-symposium 'Wilde Rituelen'. Lees verder.

De dynamische kracht van symbolische communicatie

Geestelijke leiding aan ouderen kan het niet langer stellen zonder de rol van de verbeelding in de religieuze communicatie. Liturgie en ritueel, gebed en poëzie, kunst en muziek, verhalen en sprookjes behoren tot het intrinsiek religieuze domein van de verbeelding en de ziel. In dit boek wordt dit belangrijke thema 'op de kaart gezet' voor geestelijk leiders, pastores, predikanten en geestelijk verzorgers. Behorend bij de leergang Geestelijke leiding aan ouderen.


Handboek voor parochiebesturen

Een parochie... Hoe bestuur je zo'n bijzondere organisatie? Petra Stassen en Ad van der Helm (priester, deken en docent kerkelijk recht te Leuven en Bovendonk) beantwoorden in dit boek de belangrijkste juridische, organisatorische, financiële en materiële vragen. Wat is een parochie eigenlijk en wat is haar doel? Wat is 'goed bestuur', hoe maak je beleid en hoe voer je het uit? Uitstekende literatuur bij de kadercursussen die LUCE/CRC biedt aan bestuurders van parochies.

Toptheologen: Hoofdfiguren uit de theologie van vandaag

Voor alle zinzoekers en theologen in spe is het boek Toptheologen een unieke kans om kennis te maken met het mooiste dat de hedendaagse theologie te bieden heeft: Barth, Sölle, Tilich, Schillebeeckx, Rahner, Bonhoeffer en Bultmann. Dit boek is gegroeid uit een lezingencyclus die het instituut Luce in 2005-2006 heeft georganiseerd. Lees verder.


Mystiek Duet: Tweestemmigheid in christelijke spiritualiteit

Het spreken over God is niet vanzelfsprekend en voor velen bij lange na niet gemakkelijk. De christelijke traditie kent een sterke stroom van mannen en vrouwen die het spreken over God een taal hebben gegeven, soms die van de stilte, maar even vaak die van extase. Het boek Mystiek Duet is een bewerking van de lezingencyclus Mystiek met Twee, die het theologisch instituut Luce in 2005 organiseerde. Lees verder.